Hoppa till innehåll

Ansvar att agera för Sverige – artikel Norrköpings Tidningar

Finns det en majoritet för att stoppa en politik som är skadlig för Sverige har man ett ansvar att använda den majoriteten för att stoppa det som är skadligt för Sverige. Det är självklart att Alliansen bör lägga en alliansbudget, och det är lika självklart att Alliansen dessutom bör rösta på den i avsikt att den ska vinna och bli till verklighet.
Det är inte kontroversiellt att en opposition lägger en egen budget och röstar på den i förhoppningen att den ska vinna riksdagens stöd. Det är däremot mer svårförklarligt med den linje som Liberalerna och Centerpartiet väljer att driva om att inte arbeta för att realisera sin egen politik. Vi ser hur segregationen ökar i Sverige, hur försvarsanslaget minskar mot BNP och hur polisen inte mäktar med. Vårt ansvar är att vända den utvecklingen och i den mån vi har stöd för det stoppa den rödgröna politiken som ytterst bär ansvar.

Centerpartiet har försiktigt börjat gå åt rätt håll i och med att de närmat sig en gemensam alliansbudget. Men det behöver göras i en helhet. Det är vare sig långsiktigt hållbart eller en stabil budgetpolitik att som partiet nu föreslår bryta ut delar av budgeten. I stället för att bryta ut delar behöver man göra gemensam sak med övriga Alliansen och gå fram med en alliansbudget.

I dagsläget blir resultatet av Centerpartiet och Liberalernas agerande en fri lejd för skattehöjningar som slår ut jobb och driver företag att flytta utomlands, för flygskatt som hotar vår konkurrenskraft och för bensinskatt som hotar vår mobilitet. De accepterar en politik som misstänkliggör företags vinster och vill förbjuda dem när de bidrar till mer än en miljon människors välfärd. Det är också en politik som underminerar den svenska polisens förutsättningar och det svenska försvaret.

En alliansbudget skulle kunna vända den utvecklingen. Skattehöjningarna som skadar det svenska samhället kan stoppas samtidigt som fler jobb kan utvecklas genom reformer för konkurrenskraft och flexiblare arbetsmarknad. Försvaret skulle kunna tillföras de resurser som verkligheten redan i dag kräver inför de faktiska hot som byggts upp mot oss. Polisen skulle kunna få resurser att både få en fungerande organisation och fler poliser ute på gator och torg.

En del hävdar att det vore att skicka Sverige in i ett parlamentariskt “kaos” om Alliansen lade fram och röstade på en alliansbudget. Det är ett befängt påstående. Det är nämligen parlamentarism. Det är inte att kasta Sverige in i kaos att följa den svenska grundlagens ordning. Det är att låta demokratins lagar styra formerna för hur vårt land ska styras. De som säger att demokratin leder till kaos är normalt dem vi vill hålla utanför inflytande. En politik som inte har majoritet i riksdagen och som kan stoppas ska stoppas.

Det är egentligen varken svårare eller enklare än att om en regering inte får stöd för en budget behöver den antingen försöka igen med en ny politik som får stöd, ombilda sig eller lämna över till andra att föra en politik som kan få stöd. Det är inte heller varken svårare eller enklare än att en opposition har till uppgift att söka påverka politiken i den utsträckning den kan och försöka förverkliga den politik den fått mandat av sina väljare att driva.

Liberalerna och Centerpartiet behöver nu inse vikten av en alliansbudget och vikten av att inte ge frikort till den rödgröna regeringen. Det förstärker misstro och missnöje och underminerar de ansvarsfulla politiska partiernas förtroende. Nu behöver de ta sitt förnuft till fånga och lägga fram en gemensam alliansbudget och dessutom rösta på den.