Hoppa till innehåll

Ännu finns mer att vinna för Polen

Under de senaste åren har Polen utvecklats till en av de starkare rösterna i europeiskt samarbete. En stabil ekonomi och ett stabilt samhälle har blivit följden av en snabb samhällsomvandling.

Stabiliteten kom till uttryck när den förre presidenten Lech Kacynski med stora delar av landets ledning för idag ett och ett halvt år sedan störtade vid inflygningen till Smolensk, där minnet av de avrättade i Katynmassakern skulle hedras. Den stora nationella tragedin berörde hela det polska samhället men rubbade inte den polska staten. Ekonomin har kommit att bli en av Europas starkaste. Inte ens under krisens värsta år 2009 hade man negativ tillväxt.

När våra polska grannar i dag går till val är det med detta som bakgrund som valet avgörs men också en annan agenda som mer handlar om modernisering för det nya eller romantisering av det gamla. Som ett land som under århundraden har fått kämpa för sin existens, och under långa tider inte funnits till som stat och nation, är drömmen om den nationella identiteten och kulturen en lockelse att blicka tillbaka snarare än framåt.

Den sittande regeringen med premiärminister Donald Tusk från Medborgarplattformen är en på en gång förnyande och bevarande kraft, som har lett moderniseringen på basen av de nationella trauman och upplevelser som det polska folket har.

En annan regering som skulle välja en populistisk väg när det gäller både ekonomi och nationell identitet skulle drabba både Polens utveckling men också europeisk politik. Så viktigt är vårt grannland Polen i dag.

Etiketter: