Hoppa till innehåll

Ännu en europeisk osäkerhet

Storbritanniens val i dag blir viktigt för hela Europa. En Labourregering skulle innebära att en ny spenderpolitik skulle inledas, av det slag som drev Storbritannien in i den djupa kris som föregick Cameronregeringen. Det skulle också innebära ett ännu ett land skulle återuppta underskottspolitik som ett medel för att undvika svåra beslut. Det skulle göra hela den europeiska återhämtningen svårare.

Det är allvarligt nog med Frankrike och Italien, och än mer med Grekland. Spanien och Portugal är i dag på väg upp ur krisen, liksom även Grekland var innan landet fick en kommunistiskt ledd regering. Storbritannien har nu en historiskt hög sysselsättning, hög tillväxt och växande export. Det vore olyckligt för landet men också för Europa om den utvecklingen svängdes tillbaka.

Med en konservativ regering blir det en folkomröstning om EU som är utlovad till 2017. Det skapar en osäkerhet över den brittiska ekonomin och om Storbritanniens roll och inflytande i Europa. Den EU-kritiska debatten i Storbritannien, eller i egentligen England, underskattar systematiskt den inre marknadens betydelse för den brittiska ekonomin, liksom man underskattar brittiskt inflytande på Europa. Men när väl denna debatt slagit rot i det politiska etablissemanget kommer det vara ofrånkomligt att ta itu med den och det enda sättet att lämna den bakom sig är förmodligen en folkomröstning.

Ingen skulle vara mer glad än Vladimir Putin om Storbritannien lämnar. Det skulle drabba brittisk ekonomi och europeisk politik för fri handel och den inre marknaden men så som Europafrågan i Storbritannien har skötts i debatten är det förmodligen ofrånkomligt att den hanteras på det sätt som de konservativa har sagt när de målat in sig i ett hörn. De kraven kommer att fortsätta leva även med en Labour regering men då med sämre ekonomisk utveckling.

Den osäkerhet vi nu ser inför valet beror till stor del på att ett tvåpartisystem nu i praktiken har fem olika partier. Det gör små stokastiska skillnader i ett antal olika valkretsar till avgörande på ett sätt om inte är förutsebart. Det som kan förutses är däremot att även Labour med detta val förlorar sin ställning i Skottland och att Skottland blir sin egen politiska miljö. Det bådar inte gott inför den fortsatta sammanhållningen av det Förenade Kungariket.

Det kommer sannolikt förstärkas av om det blir en Labour- skotsknationalist regering. En sådan kommer dels vara kidnappad av skotsk separatism och mötas med misstro just i frågan om det sammanhållna Storbritannien.

Nu talar mycket för att Tories får flest röster, kanske också flest mandat men utan att detta direkt påverkar regeringsbildningen. En osäkerhet som så mycket annat i dagens Europa.