Hoppa till innehåll

Anförande vid debatt om Tysklands ordförandeskap och resultaten från toppmötet i …

Gunnar Hökmark (PPE-DE). – Jag vill tacka och gratulera det tyska ordförandeskapet för vad de tillsammans med kommissionen har uppnått. Genom sitt arbete har de lagt grunden till ett nytt fördrag. Jag tackar och gratulerar utifrån det som har uppnåtts, men också utifrån det som blir möjligt att uppnå i framtiden.

Ett nytt fördrag är inget självändamål. Behovet av det har vuxit fram ur de framgångar som det europeiska samarbetet har haft: utvidgningen som har gett fler medlemsstater och en starkare en union, men också fler olika viljor att hantera, den inre marknaden som har gett Europa en starkare ekonomisk roll i världen, samt den politiska integrationen och utrikespolitiken som har gett EU ett större ansvar i världen. Allt detta har ställt och ställer krav på ett nytt fördrag.

Men det som nu blir möjligt understryker också att det inte är fördragen som är självändamålet utan den handling som kan komma ut ur dem. Nu blir det möjligt att hantera tre frågor som inte minst mot den historiska bakgrund vi har är viktigare än andra. Den första frågan gäller klimatet och behovet av en energipolitik som gör att EU:s medlemsstater kan stå tillsammans och värna integritet och säkerhet. Den andra handlar om EU:s framtida utvidgning.

Utvidgningsfrågan blir nu åter tydlig och aktuell och måste drivas vidare av medlemsstaternas regeringar och kommissionen. Det är utvidgningarna som har stärkt unionen, gett EU nya uppgifter och oss en unik möjlighet till fred och välstånd.

Här har även den inre marknaden spelat en avgörande roll. Därför vill jag påminna om att varje ifrågasättande av den fria och öppna konkurrensen inte enbart handlar om ekonomi, utan även om ett ifrågasättande av medlemsstaternas, människornas och företagens lika möjligheter i hela Europeiska unionen. Den som ifrågasätter detta ifrågasätter allra ytterst Europeiska unionens förmåga att förena människor och folk. Därför vill jag rikta en tydlig uppmaning till kommissionen, det tyska ordförandeskapet och kommande ordförandeskap: undanröj varje tvekan om att det skall råda säker, fri och öppen konkurrens för alla i Europa. Konkurrens ger välstånd och frihet och nya framgångar.