Hoppa till innehåll

Anförande om Human Capital vid interparlamentariska konferensen i Bryssel

Europa har inte bara en kvantitativ utan också en kvalitativ arbetslöshet. Alldeles för många har ett jobb som inte tar tillvara deras möjligheter och förmåga och alldeles för många stannar kvar i samma arbete utan att pröva nya och utvecklas genom nya erfarenheter. Det är en viktig del i utmaningen att göra Europa till världens mest ledande kunskapsekonomi att genom utbildning, arbetsmarknad och nytt företagande skapa ett arbetsliv som tar vara på den enskildes kvaliteter istället för att domineras av gamla strukturer.

Det sa moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark i ett anförande om ”Human Capital” vid en konferens mellan företrädare för EU´s olika parlament i Bryssel under måndagen.

För få människor har det arbete där de bäst kan göra nytta, för få får den utbildning och de arbetsmöjligheter som gör dem bäst rättvisa och för få företag växer fram inom de sektorer som präglar det framtida kunskapssamhället. Istället för en hög rörlighet på arbetsmarknaden har vi en alltför låg rörlighet med de konsekvenser det får för den enskilde när det gäller att finna rätt jobb och att variera sitt arbete under ett långt arbetsliv.

En av våra utmaningar är att uppnå en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, där rätt person får rätt jobb, där kvinnor och män har lika möjligheter, där utbildning och forskning bygger på en rörlighet över Europas gränser och där innovationer och ny forskning leder till nytt företagande och där tjänster kan marknadsföras över gränserna. Ett Europa som inte har konkurrens inom tjänstesektorn kommer inte vara ett konkurrenskraftigt Europa i den globala kunskapsekonomin. Det kommer ge Europa en arbetsmarknad som inte tar tillvara våra medborgares kompetenser och förmågor, sa Hökmark.