Hoppa till innehåll

”Vänsterpartiet vill ha mest överstatlighet” – anförande i plenum om telekompaketet

hokmark-07-fotograf-europaparlamentetGunnar Hökmark (PPE). – Herr talman! Skyddet för användarna har stått i fokus för en stor del av telekomdebatten. I våras röstade bland andra Eva-Britt Svensson ner ett förslag som ställer krav på domstolsprövning om någon skulle stängas av. Nu har vi fått en annan lösning, som skyddar användarna genom mycket tydliga hänvisningar till det regelsystem som måste krävas i varje medlemsstat. Jag tycker att det är viktigt att säga att skillnaden här inte handlar om huruvida man vill skydda användarna, utan om huruvida man respekterar medlemsstaternas rätt att besluta över sina egna rättssystem.Där är det intressant att notera att en av de svenska parlamentariker som är mest emot Europeiska unionen och Sveriges medlemskap vill göra den mer överstatlig än vad någon annan i denna kammare brukar föreslå, eftersom hon vill att Europeiska unionen ska lagstifta om hur medlemsstaternas rättssystem ska utformas. Det är ett stort steg och det har den mycket breda majoriteten i parlamentet gått emot, eftersom vi stöder den kompromiss som nu finns och som kommer att innebära ett bra skydd för användarna. Vi gör det också därför att vi vill öppna upp för Europas konsumenter och användare att alltid kunna välja mellan olika leverantörer, olika operatörer. Att kunna byta ut de operatörer som fungerar dåligt är att ge konsumenterna och medborgarna en makt som de ännu aldrig har haft. Det är någonting annat, Eva-Britt Svensson, än den tid då vi hade de stora monopolen som bestämde över medborgarnas rätt att se, att avgöra, att använda information. Det är en fantastisk förändring som tyvärr Eva-Britt Svensson och möjligtvis också några andra kommer att rösta emot.Men den stora saken – som jag också vill gratulera Catherine Trautmann och kommissionären till – är att vi nu också tar tag i spektrumfrågan och ser till att vi i Europa kan bli ledande när det gäller att utnyttja den digitala dividenden. Det kommer att ge Europas medborgare framgång och möjligheter och europeisk industri en möjlighet att vara världsledande. Därför stöder jag och det stora flertalet i denna kammare det förslag som vi ska rösta om imorgon.