Hoppa till innehåll

Anförande i Europaparlamentets debatt om avskaffandet av registreringsskatter för personbilar

Det vi fattar beslut om här är strukturen och systemet för beskattningen, eftersom det underlättar den inre marknaden. Det kommer att innebära att det blir lättare att köpa och sälja bilar över ländernas gränser. De som vinner på detta är i grunden den enskilda konsumenten.

Jag vill gärna säga till vår danska kollega Auken att det viktiga för oss är att få nya, moderna bilar. Det finns ingenting som är så miljöfarligt som den gamla bilparken. Ny teknologi är positivt för miljön. Vi skall göra allt vi kan för att få till stånd en snabb omsättning och en modernisering av bilar i Europa.

Jag vill betona att det är bra att Karin Riis-Jørgensen i sitt betänkande också har tagit med ett förslag om att ha skattestimulanser för nya typer av motorer, t.ex. hybridbilar eller bilar som drivs av andra bränslen. Det innebär nämligen också en möjlighet till en snabbare utveckling när det gäller ökade miljöhänsyn i bilismen.

För ett antal år sedan införde vi i Sverige en särskild stimulans för användningen av katalysatorer som fick ett mycket snabbt genomslag och ledde till att vi mycket snabbt sänkte utsläppen. Det ger en möjlighet att gå vidare på den vägen.

Viktigt är dock också att vi med denna inriktning på beskattningen av bilar får en möjlighet för europeisk bilindustri att utvecklas snabbare när det gäller miljöhänsyn. Det innebär även en snabbare modernisering. Bättre bilar i Europa är bra för miljön, men det kan också resultera i en bättre och starkare bilindustri.