Hoppa till innehåll

Ambitiöst klimatmål som räddar jobb och miljö

Gunnar Hökmark presenterade i veckan sina ändringsförslag till Europaparlamentets rapport om EU:s 2030-ramverk för energi- och klimatpolitiken där han betonar:

Vi behöver ett överordnat klimatmål som minskar koldioxidutsläppen på det mest kostnadseffektiva sättet och som uppmuntrar nya teknologier, konkurrenskraft och energieffektivitet.

EU står för drygt 10% av världens totala utsläpp och det är därför helt avgörande att en ambitiös EU politik kombineras med bindande åtgärder av länder utanför EU.

Utvecklingen av förnybar energi måste kombineras med kärnkraft för att säkerställa leveranssäkerhet och för att undvika att kolkraft används för att kompensera för väderleksberoende produktionsbortfall från förnybar energi.

Kärnkraft spelar en avgörande roll för att minska utsläppen och användandet av fossila bränslen.

Genom att fortsätta att avreglera och konkurrensutsätta Europas energimarknader kan vi säkra en eltillgång till det lägsta möjliga priset.