Hoppa till innehåll

Alternativa bränslen viktiga för minskade koldioxidutsläpp

Personbilar står för sektorn ca 12 procent av koldioxidutsläppen i Europa. I EU:s miljöpolitiska satsningar ingår således ett förslag till förordning om krav på minskade koldioxid från bilar: ”Utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon”. Det behandlas nu i parlamentet.

Kommissionen föreslår införandet av ett bindande och enhetligt mål på 130 g koldioxid per kilometer som ska börja gälla år 2012. Biltillverkare som misslyckas med att uppnå målen kommer att straffas med böter.

I parlamentet finns ett utbrett stöd för kommissionens ambitioner, däremot går åsikterna i sär om exakt hur lagstiftningen ska utformas och hur minskningen ska fördelas mellan mindre och större bilar (i förordningen talar man om den så kallade ”gränsvärdeskurvans lutning).

I kommissionens ursprungsförslag får dock inte producenter av bilar som kan drivas av både traditionella drivmedel, som bensin och diesel, och alternativa drivmedel, som etanol, tillgodoräkna sig detta. Detta trots att exempelvis etanol, biodiesel och biogas genererar betydligt mindre koldioxid än bensin och diesel. Anledningen är att flexfuelbilar i praktiken skulle kunna köra enbart på traditionella drivmedel.

Svenska biltillverkare är världsledande på det här området, 75 respektive 40 procent av alla sålda SAAB- och Volvobilar i Sverige kan köra både på traditionella och alternativa bränslen (motsvarande siffror för utlandet är 50 respektive 5 procent). Gunnar Hökmark har därför lagt ett antal ändringsförslag till både industri- och miljöutskottet, som syftar till att ge biltillverkare möjlighet att tillgodoräkna sig det faktum att de tillverkar bilar som kan drivas med bränslen som släpper ut mindre koldioxid. Ändringsförslagen i sin helhet går att läsa nedan.

Recital 13 b (new)
13 b (new) In recognition of the facts that biofuels can offer significant CO2 reductions on a well-to-wheels basis, and that automakers may offer vehicles with the capability to run on both conventional and alternative fuels to enable the transition to these lower CO2 fuels, this Regulation incorporates specific provisions aimed at promoting further deployment of alternative fuel vehicles in the European Market;

Article 3 – paragraph 1 – point (g) (new)
(g) (new) ”Alternative fuel vehicle” means a vehicle as defined in EU Regulation 715/2007 and its implementing measures.

Article 4 a (new)
4 a (new) For the purposes of determining compliance by individual manufacturers os passenger cars with the specific emissions target referred to in Article 4, the CO2 emissions as stated in the certificate of conformity for each ”alternative fuel vehicle”, as defined in Regulation (EC) No 715/2007, registered in the European Union shall be reduced by a factor of 5 % in recognition of the greater technological and emissions reduction capacity to run on two different fuels. This factor will be increased to 20% if at least 10% of the filling stations in the Member State where the vehicle is registered provide biofuels that meets the EU sustainability criteria.

Article 10 – paragraph 2
2. In 2016, the Commission shall assess, on the basis of data reported under Decision
1753/2000/EC, whether between 2006 and 2015 there has been a change in the mass of new passenger cars greater or less than 0.
If there has been a change in the mass of new passenger cars, the figure for autonomous mass increase in Annex I shall be amended to be the average of the annual changes in the mass between the calendar year 2006 to 2015. Such amendment, designed to amend the non-essential elements of this Regulation shall be adopted in accordance with the regulatory power with scrutiny referred to in Article 12(3).

Article 10 – paragraph 3
3. The Commission shall review technological developments with a view to amending, as appropriate, the provisions of Regulation EC No 715/2007 on type approval of motor vehicles. In particular the Commission shall review the procedures to measure the CO2 emissions and the possibilities to include the CO2 emission test into the in-service conformity without hindering the rapid introduction of new and less proven technologies (e.g. batteries, fuel cells) to lower the CO2 emissions.