Hoppa till innehåll

Aktuellt måste värna sin redaktionella integritet, inte underminera den

Incidenten med Joakim Ruist i Aktuellt i går är på många sätt talande för vår tid. Det som sänds i en TV- kanal blir tillgängligt för alla och inte bara dem som såg det då i stunden. Det innebär att intervjun sätter en bild av Aktuellt som tränger vidare än kanalens normala publik. Den kommer att användas av dem som hävdar att ”så gör media” men den leder till eftertanke och kritiska frågor för långt fler. Det allvarliga är nämligen att intervjun avslöjade en redaktionell hållning som är besvärande för Aktuellt.

Frågan om en forskare inte borde ha tänkt sig för innan han presenterar ett forskningsresultat kommer nämligen uppenbart ur en uppfattning om att nyheter och kunskaper ska presenteras på ett till en politisk uppfattning tillrättalagt sätt. Redaktionens uppläggning av hela presentationen bottnar i en diffus uppfattning om att rapportens slutsatser är  fakta och forskning som inte bör bedömas, rapporteras och granskas för vad de är utan för vilka konsekvenser de kan få för den allmänna debatten och människors uppfattningar och åsikter. I det perspektivet reduceras forskning och fakta helst till bara tyckande, och presenteras i debatt med en tyckare, som inte blir mindre tyckare för att man sätter någon titel på honom. Så relativiseras kunskaper och fakta, precis så som man inte bör göra.

Uppenbarligen ansåg ledningen för Aktuellt att de fakta som Ruist presenterar är av den arten att de kan påverka politisk debatt. Det är inte så underligt. Det gör nämligen alla fakta och det gör i grunden också alla de inslag som Aktuellt sänder. De är alla, liksom väldigt mycket annat vi tar del av, inslag i det som formar vår verklighetsbild och vår prövning av fakta. Problemet var uppenbarligen att den redaktionella ledningen inte gillade hur forskningsrapporten skulle kunna påverka den politiska debatten.

Därför blev syftet inte bara att ifrågasätta dess resultat utan också att ifrågasätta presentationen i sig själv. Men när en nyhetsredaktion gör nyheter, fakta och forskning till frågor om de är lämpliga att presentera, på grund av deras politiska betydelse, gör man många avsteg från den redaktionella linje som media normalt brukar berömma sig och som för Public service bör vara själva utgångspunkten i hur man utför sitt uppdrag. Aktuellt har en del att räta ut vad gäller sin redaktionella linje.