Rysslands planer på att cementera sin redan dominanta position på den europeiska energimarknaden har för tillfället bromsats upp. Den polska konkurrensmyndigheten UOKiK har fastslagit att en expansion av gasledningen Nord Stream vore ett allvarligt hot mot dagens konkurrenslagstiftning.

Domen visar på kraften i den europeiska konkurrenslagstiftningen och bör påverka den politiska hanteringen i Sverige. För trots att både Gotland och Slite hamn har centrala roller i byggets infrastruktur har Stefan Löfven och hans samarbetsregering fram tills nu inte uttalat sig eller engagerat sig i frågan. Projektet skulle innebära en allvarlig säkerhetsrisk för Europa och i synnerhet Sverige.

Den tidigare danska utrikesministern Martin Lidegaard efterfrågade i dansk radio under tisdagen en nordisk linje för ett gemensamt EU-beslut mot den ryska gasledningen. Regeringen Löfven bör skyndsamt ta ett sådant initiativ tillsammans med våra nordiska och baltiska grannar. Det kan bli en avgörande faktor för att säkerställa att rysk energipolitik inte ökar Rysslands inflytande i Europa.

Efter det polska beslutet har dessutom medfinansiärer från Frankrike, Österrike, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna hoppat av projektet. Det gör att Gazprom och med det den ryska staten nu står som ensam aktör bakom den nya gasledningen vilket innebär att gränsen för vad konkurrenslagstiftningen i EU:s tredje energipaket tillåter med råge överträtts.

Energiunionens mål om en fri och öppen marknad byggd på en fungerande konkurrens och en mångfald av aktörer står i direkt strid med Rysslands planer på att nu ensamt forcera en expansion av Nord Stream.

Nord Stream II skulle drastiskt öka det europeiska beroendet av Ryssland. Det går inte heller att bortse från att gasjätten Gazprom är ekonomiskt misskött och genom tvivelaktiga affärsmetoder gång på gång har hamnat på fel sida av den europeiska lagstiftningen.

Redan innan den polska domen konstaterade EU:s energikommissionär Miguel Arias Cañete att projektet i grunden skulle förändra arkitekturen på den europeiska gasmarknaden.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har därtill framhållit att projektet sträcker sig bortom de juridiska övervägningarna.

Enligt Juncker är det tydligt att det handlar om Rysslands säkerhetspolitiska intresse av att omdirigera sina gasleveranser från Ukraina direkt till Västeuropa – vilket skulle möjliggöra för Kreml att i än större uträckning använda gaskranen som ett politiskt verktyg mot Central- och Östeuropa utan att äventyra leveranserna till storkunden Tyskland.

En expansion av Nord Stream i Östersjön står i direkt strid mot såväl europeisk lagstiftning som målen om oberoende och försörjningstrygghet men även europeisk solidaritet.

Sveriges röst måste nu med tydlighet föras fram för att markera mot bygget. Om Stefan Löfven har minsta ambition att Sverige ska driva Europa i rätt riktning är det dags för honom att träda ur sin självpåtagna passiva roll och agera.

Gunnar Hökmark
Europaparlamentariker (M)