Hoppa till innehåll

Agera innan för att stoppa istället för att efteråt förfäras

Stefan Löfvens reaktion inför gängkriminalitet och bilbränder är ett uttryck för att han inte har förstått allvaret, att det är ett hot mot vårt samhälles stabilitet och trygghet. Det handlar om gäng som vill skrämma sin omgivning, som vill hämnas på polis och som vill etablera makt och terror. Regeringens reaktioner är inför händelser som dessa liksom andra motsvarande ständigt efterhandsreaktioner. Efteråt fördömer man och förfäras. Men gör inte något för att innan med kraft förebygga nya och återkommande händelser.

Gängkriminalitet måste krossas. Den måste förebyggas genom att ledare straffas för brott de begått och får straff som är straff och inte terapi. Kriminella element bör när det är relevant utvisas. Det finns inte någon rättighet att få leva i Sverige om man invandrat eller flytt hit, däremot många skyldigheter som omfattar oss alla. Låtgå-mentaliteten som tar sig uttryck i frågan ”vad håller ni på med” är handlingsförlamad och destruktiv eftersom den leder till fortsatta brott och övergrepp, ökad otrygghet och växande misstro mot statens förmåga att agera för att värna rättssamhället.

Sverige behöver en regering som agerar innan istället för att upprepade gånger efteråt förfasa sig över att det inte är OK. Dödsskjutningar, bilbränder, terror mot samhället, attentat mot polis och grova rån handlar inte om ett beteende som kan bedömas som ok eller inte ok. Det är kriminellt och ska bekämpas för vad det är.