Hoppa till innehåll

Afghaner i Bryssel

[BILD1]Sitter just nu i möte med Europaparlamentets Afghanistandelegation för diskussioner med afghaniska parlamentariker. Det handlar om kampen mot korruption, opiumodling och hur man bygger en rättstat.

Diskussionen här handlar i grunden om samma utmaning som fredsprocessen i Mellersta Östern handlar om.

Vi ser i dag en lång rad olika konflikter som har det gemensamt att radikala och totalitära krafter hotar en stabil och fredlig utveckling, från Pakistan och Afghanistan till Mellersta Östern och Nordafrika. Det är detta mer än något annat som nu också ger visst hopp om att diskussionerna i Annapolis ska ge några steg framåt. Inte bara för att Ohlmert och Abas behöver det utan för att det nu finns en bredare förstående att den totalitära islamismen är ett hot mot arabiska och muslimska samhällen lika väl som Israel och västvärlden.

Det faktum att en lång rad arabregimer som i dag inte erkänner Israel likväl har kommit för att diskutera fredsprocessen i Annapolis är ett uttryck för att det finns ett större och gemensamt hot som kommer till uttryck genom Irans regim och en lång rad olika terroristorganisationer som hotar både arabiska regimer och Israel. Ytterst är det araber och muslimer som löper risken att förlora ytterligare en generations möjligheter. Den insikt som nu muslimska ledare visar bör också prägla den svenska debatten om Mellersta Östern.