Hoppa till innehåll

Det finns ingen vettig människa som kan se något bra som det nu händer i Gaza. Även om civila offer förefaller vara rätt få leder oundvikligen krigföring som sker mitt bland civilbefolkning att civila drabbas. Och det är Hamas liksom andra terrororganisationers strategi att verka i skydd av civila, för att därmed låta oskyldiga även bland de egna få betala priset för de terroraktioner som man utför. När man värderar det som nu sker i Gaza kan det vara värt att ha ett längre perspektiv på den urladdning som nu sker. [BILD1]

Den israeliska inmarschen I Gaza följer på en längre tid av kontinuerlig raketbeskjutning av israeliska bostadsområden i södra Israel utan att den Hamasledda regeringen har gripit in. Tvärtom har man accepterat, legitimerat, uppmuntrat och nu själv sagt sig vilja genomföra nya terrordåd. Raketbeskjutningen har skett från bostadsområden i Gaza, i full öppenhet med alla möjligheter för de palestinska säkerhetsstyrkorna att ingripa.

Tillsammans med det faktum att en Hamasledd terrorgrupp tog en israelisk soldat till gisslan har detta inneburit att Hamas har skapat en omöjlig situation för sig själv. Istället för att själv ta ansvar och förhindra terrordåd och raketbeskjutning har man överlåtit ansvaret på andra. Så kan inte en regering som vill respekteras som en regering göra. Agerar man i regeringsställning militärt mot ett annat lands militära förband, samtidigt som man bedriver en försåtlig krigföring genom terror drar man in det egna folket i krigföring.

Om man som regering understödjer terror, bombningar och kidnappning av soldater för att använda som gisslan gör man sig i praktiken till krigförande på ett sätt som drabbar hela det folk man vill företräda. Om man inte själv griper in överlåter man på andra att gripa in, det är vad som nu tyvärr har hänt. För Israel blir fortsatta raketangrepp omöjliga att acceptera, inte minst när de sker i ett sammanhang där Hamas använder sin makt på Västbanken för att trappa upp sina väpnade aktiviteter.

Det är frapperande att så många vill lägga ansvaret för det som nu sker helt och hållet på Israel. Men det är omöjligt för en stat att stillatigande se på våld som riktas mot det egna landets medborgare, utan att gripa in. Det är svårt att förstå varför den svenska vänstern så ogärna lägger ansvaret på den palestinska myndigheten och på de terrorgrupper som tillåts operera fritt på den palestinska myndighetens område.

Det är också svårt att förstå att så få protesterar mot att de palestinska terrororganisationerna medvetet använder kvinnor och barn för att genomföra terrorattacker i Israel vilket leder till att de hamnar i mitten av konflikten och blir föremål för bland annat arresteringar.

Sedan 2003 har antalet minderåriga som använts i terrorism ökat med mer än 50 %. Unga palestinska kvinnor forceras systematiskt till självmordsdåd och ännu fler har arresterats för försök till attacker. Detta borde uppröra alla dem som vill att palestinier ska få en dräglig framtid.

Sedan Israel i Augusti drog sig tillbaka från Gaza har över 500 Kassam-raketer avfyrats mot israeliska städer, bland annat staden Sderot som vissa dagar fått 10 raketer mot sig med det uttryckliga syftet att slå mot civila i shopping centers, skolor och bostäder. Olika grupper, inklusive Hamas har tagit på sig ansvaret.

De palestinska ledarna av något slag har inte försökt göra något för att stoppa denna utveckling. Självmordsdåd har man istället förklarat som naturliga i motståndskampen och Hamas utrikesminister har förklarat att Hamas gärna kidnappar israeliska soldater som gisslan för att få personer inblandade i terrordåd frisläppta. Och Hamas har inte ruckat på sin syn på Israels existens, oavsett de förhoppningar som många har ställt på dem. Hamas kan inte på en gång fungera som en regering och en terrorrörelse. Genom att agera som terrorrörelse i regeringsmakten har man inte bara missbrukat palestiniernas förtroende utan också exponerat dem för ett krigsliknande tillstånd.