Hoppa till innehåll

700 MHz-bandet ska göra Europa till ledande på 5G- Artikel Computer Sweden

Varje dag lämnar den snabba utvecklingen av digitala tjänster en förvånad värld bakom sig. Utvecklingen följer inte ett linjärt mönster utan sker parallellt överallt, hela tiden, i EU utanför EU.

Utvecklingen som sker handlar inte längre bara om telekomindustrin eller de digitala sektorerna. Utvecklingen handlar om hela vårt samhälle, om vår ekonomi som nu fullt ut omvandlas till digital med en logik som fundamentalt ändrar och förnyar bransch efter bransch.

I denna digitala logik anser jag därmed att EU-kommissionens nya förslag om att frigöra 700-bandet inom hela Europeiska unionen är det just nu enskilt viktigaste förslaget på bordet just nu för att modernisera europeisk ekonomi mot ökad konkurrenskraft för att nå ekonomisk tillväxt och nya jobb. Med ökat spektrumutrymme på dessa frekvenser inom EU får vi förutsättningar till en snabb lansering av 5G i Europa.

Om Europa kan bli ledande på 5G kommer det ha en enorm betydelse för den europeiska konkurrenskraften, innovationskraften, utveckling av nya globala Europeiska företag. Världens största ekonomi kan med fördel bli världens mest konkurrenskraftiga och mest innovativa ekonomi med kommissionens nya förslag.

Den moderna ekonomins konkurrenskraft och innovationsförmåga kommer att definieras av 5G. Nu handlar det inte längre om ledarskap inom telekom eller en digital sektor. Det är viktigt i sig men nu handlar det om något långt mer viktigare. Nu handlar det om en industrialisering av mobilt internet som lägger grunden för vår ekonomi i sin helhet.

Framtiden är 5G. När det gäller 4G är Europa i dag omsprunget USA, Japan och Sydkorea. Vi måste nu därför se till att skapa förutsättningar för att europeisk ekonomi kan bli ledande på 5G. Därför är det nu viktigt att så snabbt som möjligt frigöra 700 MHz-bandet och ytterligare de frekvenser som krävs.

För det första: Vi måste nu ta gemensamt beslut om höga hastigheter för alla i hela EU. Vi måste besluta om målen och principerna för spektrumfördelning och licensförutsättningar.

För det andra: Vi måste skapa en förutsägbar investeringsmiljö. Detta ger operatörer möjligheten att skapa skalfördelar till lägsta möjliga kostnad. Det handlar dels om tillräckligt långa licenstider men också om en fördelning av licenser som kan stärka och utveckla konkurrens liksom investeringar som ger innovationer.

För det tredje: Vi behöver en flexibilitet som kan medge utvecklingen av paneuropeiska eller multinationella nät. Gemensamma regler för handel och delning av spektrum kommer vara grundläggande. Om tilldelat spektrum inte utnyttjas ska rättighetshavaren antingen förlora eller sälja det.

För det fjärde: Vi måste sätta målen för 2020 baserat på 2020, och inte baserat på dagens förhållanden. Låt oss prata om gigabits istället för megabits när vi avgör vad som skall uppnås till 2020.

Slutligen behöver vi skapa gemensamma regler för spektrumtillgång som gör det möjligt att förtäta nätverken när 5G utvecklas ytterligare och som innebär att fler frekvenser kan tilldelas för mobil datatrafik. Det kommer också krävas för att vi utan hinder kan tilldela wifi i det spektrum som behövs. Dessa steg kommer att vara nödvändiga för att förbättra den trådlösa kapaciteten i tätbebyggda områden. Detta kommer vara en avgörande faktor för europeiskt ledarskap.

Kommissionens förslag om att nu frigöra spektrum kommer säkerligen att möta motstånd men jag är övertygad om att vi nu måste ta dessa beslut för att ta de första stegen för europeiskt ledarskap för lanseringen av 5G.

Gunnar Hökmark,
Europaparlamentariker (M)