Hoppa till innehåll

En fantastisk siffra

  • av

I dag är dagen då jorden når 7 miljarder invånare. Det är en fantastisk siffra eftersom den är ett uttryck för att fler människor än någonsin kan överleva. Fler människor blir äldre, färre barn dör och fler mammor överlever. Det är inte den ödesdigra dag som en del vill få det till utan istället ett uttryck för att jorden blivit en bättre plats att leva på. Annars hade så många inte kunnat överleva.

Och till dem som i det växande befolkningstalet ser en växande kris: krisen finns där människor går under i fattigdom och elände, inte i de miljöer som ger överlevnad åt fler.

Kommer vi då kunna hantera att så många lever? Ja, svaret på frågan är egentligen att vi har haft svårare tidigare, då fler människor har dött och hållit nere befolkningssiffrorna. Det är genom att världen har kunnat hantera en växande befolkning med allt bättre livsvillkor som har lett oss fram till 7 miljarder människor.

Med all säkerhet kommer vi så på sjunkande födelsetal så som vi sett i de delar av världen där fattigdomen har fått ge vika och vi kommer att få se mänskliga katastrofer där människor är utelämnade åt fattigdomen, svälten och krigen. Och vi kommer säkerligen få många skäl till att fortsätta driva på en utveckling där råvaror och våra arealer används mer effektivt och med större hänsynsfullhet till vår jord. Det är i grunden den utvecklingen som gjort det möjligt att bekämpa så mycket fattigdom och uppnå så mycken överlevnad.