Hoppa till innehåll

5G-utvecklingen avgörande för hela Sverige – artikel i VLT

  • av

I februari hölls den årliga Mobile World Congress i Barcelona. Där samlas världens alla teleoperatörer, ledande teknikföretag som Ericsson, de stora tjänsteleverantörerna och en mängd entreprenörer. I år handlade allt om 5G, och varför det är avgörande för Europa, Sverige och Västerås.

Om 3G en gång innebar digitaliseringen av mobiltelefoni och 4G digitaliseringen av tjänster, så kommer 5G att innebära digitaliseringen av allt, liksom elektriciteten en gång förändrade samhällen i grunden. Med 5G tar vi ett tekniksprång större än någonsin.

Med 5G följer en ny logik för våra trafiksystem, industriella processer, jordbruk, medicinsk vård, kirurgi, produkter och tjänster, smarta hem, självstyrande fordon, smarta elnät, städer och allt som helt enkelt kan fungera bättre med trådlös bevakning, kontroll och styrning. Lika svårt som det är att tänka sig konkurrenskraft och innovationsförmåga utan el, lika svårt kommer det bli att föreställa sig moderna samhällen utan 5G.

För att Västerås ska fortsätta vara den tekniktunga stad den i dag är med företag som Prevas, ABB, Westinghouse och Volvo behöver Sverige ta på sig ledartröjan och få med sig resten av Europa på 5G-tåget. Men för att det ska finnas en chans för det att ske behöver vi omgående uppfylla tre grundläggande förutsättningar.

För det första en snabb europeisk fördelning av spektrumfrekvenser som kommer att behövas för att nå upp till kraven på hastighet, täckning och räckvidd. Jag var nyligen med och förhandlade fram en gemensam allokering av 700MHz bandet inom hela EU till 2020, trots motstånd från digitala eftersläntrare och krav på fördröjning.

Här behöver också regeringen omgående backa från sitt kontroversiella beslut att i höstas avbryta auktionen av 700-bandet. För det andra krävs en snabb utbyggnad av fiber i hela Europa.

Det är en fråga om tid. Det är bättre att ta kostnader som ändå ska komma nu och därmed ta ledarskap. Vi bör i en snar framtid i Sverige ha hastigheter på minst 1Gbit/s för hela befolkningen.

För det tredje behöver vi se en så koordinerad utveckling i Europa som möjligt, som ger kritisk massa och momentum för investeringar, nya terminaler, ny teknik och som därmed kan pressa kostnader och snabba på lanseringen av 5G. Det är avgörande för att den europeiska ekonomin ska vara uppkopplad och ge täckning åt alla de tjänster vi talar om.

Det innebär att politiken behöver inse att det är nödvändigt att Europa agerar gemensamt inom EU. Utvecklingen av 5G kräver dessutom att roaming avskaffas som fenomen och inte enbart genom att reglera priser.

Här på hemmaplan måste den svenska regeringen skärpa sig och åter våga gå i täten. På europeisk nivå måste vi få igenom stöd för ytterligare snabb fördelning av ytterligare spektrum och nya nät, konkurrensvillkor som ger öppenhet och datatrafik som inte begränsas av gränser.

5G är stora frågor som berör alla svenskar, oavsett om man bor i Västerås, Trollhättan eller Sundsvall. Än finns tid att genom konkurrenskraftig lagstiftning, öppna marknader och koordinerade spektrumtilldelningar springa ikapp och förbi.