[BILD1]Bra. Det har dröjt ett tag men nu kommer Sverige att ansluta sig till de länder som avger en nationell förklaring att de EU-medel som distribueras via svenska myndigheter har använts rätt, under förutsättning att de gjort det. Det innebär också ett steg på vägen mot att EU-revisionen ska kunna ge kommissionen ansvarsfrihet för hur EU-medel har använts. Att man hitintills inte har velat göra det har berott på att revisorerna inte har kunnat kontrollera hur medlen används eftersom det är medlemsstaterna som ansvarar för detta.