Hoppa till innehåll

[BILD1]I praktiken har Hamas på Gazaremsan genomfört en revolt mot den palestinska myndigheten och dess president. Samtidigt blir det också uppenbart att det inte bara är Israel som har säkerhetsproblem med den våldsamma radikalisering och fundamentalism som präglar Hamas. Jerusalem Post refererar ett antal arabländers reaktion kring det som nu sker och det är uppenbart att det inte bara är i Israel som det finns anledning att se med vaksamhet på det som nu sker. Det sätter också den Hamasledda tidigare regeringen in i sitt perspektiv liksom den demokratiska processen på Västbanken. Det som nu sker övertygar inte om att demokratin står stark bland dem som vill utplåna Israel.

Nu kommer vi de närmaste dagarna få se en kamp om makten på Västbanken och utgången av den kommer av uppenbara skäl få mycket stor betydelse. Om de mer moderata krafterna kan stabilisera Västbanken finns där också förutsättningar för en fredlig utveckling medan Gaza riskerar att bli som ett Afghanistan under talibanernas ledning.

Det vi nu ser är skörden efter Arafats år vid makten.Och Europas försonlighet mot hans maktfullkomlighet.