Hoppa till innehåll

[BILD1]Stödet för medlemskap i EU ökar enligt SCB samtidigt som stödet för euron minskar. Det är i hög grad tankeväckande av det skälet att när det gäller medlemskapet för EU har politiker på en bred skala stått upp för betydelsen men när det gäller euron har det tyvärr varit mycket tyst, trots att vi ser både vilken ekonomisk potential euron har och nya länder ansöker om att få träda in i samarbetet. Malta och Cypern kommer att bli medlemmar 2008. Våra grannländer Estland, Lettland och Litauen kommer att bli det inom de närmaste åren. Det finns anledning att ta tag diskussionen om betydelsen av euron, för Europa, för Sverige och inte minst för en dynamisk utveckling i vår del av Europa. Opinionen för medlemskap har vänt uppåt, det kan den göra också för euron.