Hoppa till innehåll

En dag i Strasbourg [BILD1]som började med frukostmöte med den moderata delegationen för diskussion om den moderata linjen inför veckans omröstningar. Inte alltid lätt eftersom vi vill hålla ordning på vad som är frågor som överhuvudtaget hör hemma på europeisk nivå och vad vi bör låta vara medlemsstaternas kompetens. Det finns bland närmare 800 europaparlamentariker en viss tendens att låta varje viktig och angelägen fråga bli till en fråga för parlamentet, och så ska det inte vara.
Därefter möte med kommissionären Orban om multilingualism följt av möte med kommissionären Piebalgs om energimarknadslagstiftningen. Därefter den tillfälliga kommitten för klimatfrågan, som diskuterade frågor som gäller hur klimatförändringen som sådan möts samt hur den vetenskapliga kunskapen bäst läggs till grund för klimatpolitik.
Detta följt av omröstning kring diverse fiskeriavtal som vi moderater röstade emot plus ett antal andra frågor. Efter voteringen talade den tidigare Europaparlamentarikern, och tidigare estniske utrikesministern Tomas Ilves och kritiserade bland annat den protektionism som riskerar att låsa Europa i gamla gränser.
Därefter lunch kring datafrågor följt av lite journalistmöten, en snabb diskussion kring mitt arbete med EPP-ED gruppens interna arbetsordning. Så byggs också Europa.
Och sedan diskussion med Lloyds om Solvency II,det vill säga förslaget till en ny modern försäkringslagstiftningen, med fokus på frågan om hur EU kan vara öppet för tredje land för att därmed också vara i centrum för internationell försäkringsmarknad.
Och nu sammanträde med gruppens ledning innan gruppmöte och senare middagsdebatt kring småföretagande och ICT.
I morgon väntar frukostmöte med arbetsgruppen inom EPP-ED för det nya fördraget, debatt i plenum inför Europeiska rådets toppmöte i Bryssel där jag kommer att lyfta energimarknadsfrågornas betydelse för europeisk säkerhet och klimatpolitik, innan det är möte med afghanska parlamentariker och svenska nämndemän, European Friends of Israel , votering i kammaren och EPP-ED möte kring arbetet i Industriutskottet.
På torsdag går tiden för ändringsförslag till rapporterna om bankfrågorna och om finansiella frågor, på förmiddagen samma dag diskuterar vi inom EPP-ED gruppen i Ekonomiska utskottet framtida arbete där, varefter det är votering i plenum om bland annat beskattning av diesel med mera.