Hoppa till innehåll

Precis tillbaka [BILD1]från några dagar i Washington med överläggningar i kongressen, i kongressbibliokets lokaler (fotografiet från entrén) kring den totalitära islamismen. Vi formerade ett samarbetsforum mellan lagstiftare på bägge sidorna Atlanten som syftar till en bättre och öppnare diskussion kring hur fundamentalistisk islamism ska hanteras. Lika viktigt som det är att kunna bekämpa terror, lika viktigt är det att klargöra vilka som inte är ett hot mot demokrat och frihet, och det är det stora flertalet . Det ställer mer krav på politiskt ledarskap och debatt än militära operationer, underströk jag i ett anförande. [BILD2]
På American Jewish Congress årliga konferens talade jag om vikten av att se värnet av demokratin och rättstaten som medel i kampen mot totalitära rörelser, där Europa kan bidra med det som kallas soft power, i en utmaning där militära medel aldrig kommer att vinna en kamp om idéer och ideal.

Runt om i världen har det demonstrerats på Första Maj. Uppenbarligen är socialdemokraterna inte nöjda med borgerlig politik vilket verkar ha kommit till uttryck i flera tal. Bland annat attackerar man att löntagarna har fått ökad köpkraft genom sänkta skatter. Det är inte så mycket klagan på att vi under skatter digna ner kring moderna socialdemokrater. Snarare vill de att man ska digna mer under högre skatter.

Labour har i de brittiska kommunalvalen lidit sitt största nederlag på en generation. Som det ser ut kommer Labour in om tredje parti, vilket är en betydande scenförändring i brittisk politik om det skulle stå sig i parlamentsvalen. För Brown är det en katastrof efter en dålig vår. Det kommer att öka trycket på honom både internt och externt. Men det är också en påminnelse om hur en idéfattig socialdemokrati kan förlora väljare snabbare än man kan ana.

I dag skriver jag på SvD Brännpunkt om att det är globaliseringsmotståndarnas protektionism som hotar världens fattiga när livsmedelspriserna stiger. En avreglerad jordbruksmarknad kan använda större arealer, fördela överskott bättre och stimulera fram bättre avkastning.