Hoppa till innehåll

Känner mig på väg [BILD1]ut ur staden djupt oroad över den kris som det svenska polisväsendet nu går in i när Leif GW Persson bestämmer sig för att sluta. Efter att ha funderat på vad han egentligen har gjort känner jag mig i den delen omedelbart lugnare. Det kan hända att svensk polis kommer övervinna detta dråpslag som i går toppade nyhetsrubrikerna. Han kan nu mer fullständigt ägna sig åt att i TV-program svara på frågor från dem som vill fråga honom hur en riktig man är. Faktum är att jag redan på morgonen såg några polisbilar så det verkar som att man i alla fall på fältet har samlat sig.

På väg till Strasbourg ut genom ett allt mer sommarliknande Stockholm. Byggarbeten med Norra länken och blommande syrener vittnar om att något händer i naturen. Agendan i Strasbourg handlar om riktlinjer för sysselsättning, hur långt diskrimineringslagstiftning ska gå för att inte kollidera med medlemsstaternas kompetens, Turkiets anslutningsprocess där socialistgruppen vill att addera en mening som säger att anslutningsförhandlingarna med Turkiet syftar till anslutning, vilket de flesta nog menar att anslutningsförhandlingar gör per definition och en rapport om klimatfrågans vetenskapliga utgångspunkter.

I den rapporten finns det tyvärr en befängd formulering om att ifrågasättande forskning ska fördömas. En sådan hållning för 20 år sedan hade lett till att klimatforskningen som sådan hade fördömts.[BILD2](Syrenerna från utanför Wennergren Center)

För min del kommer veckan mer explicit handla om förhandlingar kring den fortsatta processen kring energimarknadslagstiftningen, slutföra steg ett i vår interna arbetsgrupp för bilutsläpp, några interna gruppfrågor samt förbereda rapporten om den digitala dividenden, förutom kvällar med diskussioner med den amerikanska handelskammaren om de finansiella marknaderna och en annan kväll kring vårt interna politiska strategiarbete.

På torsdag far jag till Mölle för deltagande i SNEE, det akademiska ekonomnätverket kring Europaforskning för slutet av veckan. Kullaberg är vid denna tid på året väl så tjusigt som utfarten av Stockholm.