Hoppa till innehåll

Om kommissionen

Samtidigt som det svenska ordförandeskapet har börjat, med stora förväntningar och extremt goda förberedelser, ser frågan om utseende av ordförande för kommissionen allt mer komplicerad ut. Det som än så länge är planerat att ske, nämligen att parlamentet den 15 juli ska rösta om Europeiska rådets förslag till ordförande, nämligen Barosso, växer viljan bland socialister och liberaler att utnyttja detta för andra politiska ändamål. Många i socialistgruppen vill använda tillfället till att få utlopp för bitterheten över förlusten i valet, i den liberala gruppen vill man visa hur det ska gå till enligt det blivande Lissabonfördraget.Blir det inget beslut den 15 juli skjuts frågan upp till september, med risk för att de politiska kraven av olika slag växer, inte minst från socialisterna. Det finns självfallet ett sätt att lösa denna fråga, och det är ett samarbete med den liberala gruppen och andra centre-right grupper som lägger en grund för att välja talman och skapa en majoritet för Barosso. Det kan leda till att uppfattningen att detta är ett tillfälle att driva igenom politiska uppfattningar får mindre betydelse även inom socialistgruppen. I vilket fall som helst har vi nu en viktig fråga som måste hanteras för att EU under det svenska ordförandeskapet ska kunna komma igång efter valen och med en ny kommission.