Hoppa till innehåll

Borås, Göteborg, Strängnäs & Västerås

imgp3566Just nu på väg till Strängnäs och Europagymnasiet efter att vi I Stockholm presenterat det moderata valmanifestet som tar sin utgångspunkt i att vi nu lever I en tid som kräver ansvarstagande. Det gäller de offentliga finanserna, öppenheten, de åtgärder som krävs för jobben och klimatfrågan. Där ser vi också några av de vägvalsfrågor som parlamentsvalet handlar om.


För socialdemokrater och den socialistiska gruppen i parlamentet finns inte frågan om de offentliga finansernas stabilitet med som en utmaning, tvärtom vill de öka på budgetunderskotten, reformerna för småföretagande finns inte med och ej heller har de varit beredda att agera för en europeisk klimatpolitik som faktiskt finns och inte bara är ett debattforum. Hade fler röstat som de svenska socialdemokraterna hade Europa inte kunnat möta den övriga världen med en ledande klimatpolitik. Då hade vi fortfarande haft ett seminarium kring hur man kan göra ännu mer och ännu bättre i konflikt med alla dem som inte vill göra så mycket eller inte anser sig kunna.

Nu har vi ett tydligt besked till väljarna. Ett stabilt Europa som ger möjlighet till nya jobb genom de reformer vi kan göra för att öka handel, tillväxt och småföretagande över Europas gränser. Kamp mot brottslighet, framförallt människohandel och narkotika. En vision om ett öppet och starkt Europa som kan agera när det behövs. Ett nytt EU genom en ny budgetpolitik, avveckling av jordbrukssubventioner och intensifierad forskning. Med mycket mera. Det är inga konstiga ”Europafrågor” utan frågor som berör vår vardag.
Gårdagen ägnades för min del åt, till att börja med Marita Ulvskog, som på Perssonmanér kallar mig ”Hökmark”, och som vill riva upp den lag som ger svenskar möjligheter att lätt och enkelt arbeta i andra länder under samma villkor som man har i det landet, för att den vägen stoppa den anhopning av utländska löntagare som kommer till Sverige för att med en bråkdel av lönen, säger hon, pressa ner de svenska lönerna. Det är en skrämselpropaganda vi känner igen. Från debatten om den sociala turismen till alla andra som skrämmer för ”dom” andra. Sanningen är att de svenska reallönerna har stigit snabbare de fem åren efter 2004 än före, snabbare efter vårt inträde 1995 än motsvarande tid innan. Så det är skrämselpropaganda. Av sämsta slag.

Därefter hade jag glädjen att träffa boråsare i kampanj, något lite med norsk accent var det också. Högskolan i Borås plus föreningsmöte. Sedan Göteborg som präglades av media besök och kampanj med muffare. ”Oh, yeah, som slagorder var på Avenyn. Och så en samling i en fullsatt föreningslokal med äldre och yngre kring Europas framtid. Vi håller faktiskt på att nu lägga grunden för den. Valet avgör mycket.