Hoppa till innehåll

Kampanj i Skåne och annat

bild_skane

De som fällde rättighetsparagrafen i telekompaketet i tron att de värnade friheten på Internet fick i går svaret. Då röstade franska senaten igenom den så kallade fildelningslagen som innebär att Internetanvändare kan stängas av utan rättslig prövning. Den är kontroversiell i Frankrike och hade varit svårare att driva igenom, och rättfärdiga, om vi haft den portalparagraf som säger att ingen ska kunna stängas av utan rättslig prövning och att frågan om avstängning måste ses mot Europarådets konvention om mänskliga fri- och rättigheter och informationsfriheten.

Det som en del trodde var en framgång blev en öppning för dem som ville annorlunda, för nu fanns ingen europeisk lag på plats. Nu blir den fortsatta processen dessutom väsentligt svårare när det finns en lag på plats i en medlemsstat som inte ställer rättsliga krav på en eventuell avstängning. Det kommer inte bli lätt att få kvar den portalparagraf vi hade kommit fram till när det nu finns lagstiftning på plats som går på tvärs med den. Även i andra länder utreds nu avstängning under dessa former och det kan i värsta fall leda vägen till att det blir den normala utgångspunken för lagstiftningen. De som hyllade sig själva som Internets riddare öppnade upp för andra krafter.

I dag har jag och Sven-Otto Littorin i Svenska Dagbladet en artikel om den svenska arbetsmarknaden och dess relation till lagstiftning i Bryssel där vi värnar förhandlingar i Sverige, i strid med socialdemokrater som i stället för kollektivavtal driver central lagstiftning i Bryssel. Konstigt, inte minst med tanke på att deras valstrategi sägs vara att värna de svenska kollektivavtalen.

Just nu är jag på väg till Skåne tillsammans med Tobias Billström för en dag i Lund, Ystad, Trelleborg ( det kan tänkas vi berör migrationsfrågor ) och Malmö för att sedan morgonen därpå möta andra delar av Skåne, nämligen Kristianstad, Hässleholm där Europaforum har sina dagar och till sist Helsingborg. Det kommer bli en del om forskning och mycket annat.