2008

[BILD1]Så blev det ett nytt år, med många önskningar om att det ska bli bra.

Och visst finns förutsättningarna men också hot. Det finns en bred vilja att utveckla en global klimatordning men också dem som vill använda klimateffekten som ett alibi för samma planekonomi som misslyckats inför andra utmaningar.

Europasamarbetet har gett oss en stabilitet som vi aldrig tidigare har sett i Europa men det nya Ryssland innebör nya utmaningar mot europeiska värden och europeisk säkerhet, andra än det gamla Sovjet och kanske inte lika lätta att förstå och känna igen. Mycket av europeisk försvars- och säkerhetspolitisk debatt förs utifrån det kalla krigets glasögon och inte från det perspektiv som är dagens. Den ryska energipolitiken med höga ambitioner att dominera distribution av gas och olja till Europa parat med politiska krav på det som kallas det nära utlandet innebär att europeiska värden om integration och demokrati konfronterar ryskt stöd till nationalism i Kosovo, Bosnien, Georgien och Moldavien.

Den europeiska utvecklingen i Europa har gått framåt det senaste året, men finansiella problem har lagt sordin på denna utveckling. Under kommande år kommer vi se hur naturen i den globala konkurrensen kommer att utmana Europa på ett annat sätt än under den tid då Europa ansett sig stå i centrum för den globbala utvecklingen.

Och runt om i världen ser vi hur konflikter växer fram till allvarliga utmaningar för den globala säkerheten. I Pakistan och Kenya har vi sett det de senaste dagarna. Före jul valde ANC en ledare som riskerar att föra Sydafrika längs Zimbabwes väg. I Japan sker nu en historieförnekelse, om än begränsad till grupper vid sidan om den politiska maktens centrum, som kan urholka förhållandet mellan de två asiatiska stormakterna Kina och Japan.

Det är om vi ser dessa många utmaningar och hot som vi kan möta dem. Annars kommer de kunna utvecklas till de hot som drabbar även oss i vår del av världen. Det är därför en god sak att söka se inte bara det man vill se utan också det vi inte vill se hända. Då kan 2008 bli ett år som går i rätt riktning både i Europa och i det globala samfundet. Ett genomgående krav på det vi behöver mer av är ett globalt perspektiv med en politik som sträcker sig över gamla gränser och föreställningar. Om detta tänker jag återkomma på denna blogg och i min politiska aktivitet som också redovisas här på hemsidan. Gott Nytt År!