Hoppa till innehåll

Sitter just nu på ett plan och väntar och väntar på att dimman i Frankfurt ska lätta. Då kan vi flyga dit för att sedan, de av oss som ska till Strasbourg, åka tåg eller buss vilket som passar bäst i tid.

Under tiden kan funderar jag på varför Erik Fichtelius så gärna vill hävda att den förhärskande uppfattningen om finansmarknader är att de ska vara oreglerade. De är inte oreglerade och en dominerande inriktning av arbetet inom EU och globalt har under lång tid varit att få en globalt täckande reglering.

Problemet som vi ser nu, förutom lågkonjunktur och konsekvenserna av politiskt baserade lån i USA samt konstlat låga räntor är att finansmarknaderna har utvecklats mer dynamiskt än politiken. Det europeiska samarbetet ger oss en möjlighet som vi annars inte hade haft och som i går kom till uttryck mellan USA och EU.