Hoppa till innehåll

SD och V förenas i sitt motstånd mot Europas bästa – artikel i Göteborgs-Posten

  • av

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna strålar i EU samman i sitt motstånd mot marknadsreformer, öppenhet och gemensam säkerhet. I en tid när Europa behöver detta som mest, skriver Gunnar Hökmark (M).

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet går varandras ärenden och röstar i Europaparlamentet konsekvent emot reformer som öppnar upp för mer handel och konkurrens, liksom mot ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete – i en tid då Europa behöver det som mest. När lagstiftningen däremot handlar om att detaljreglera antalet cykelplatser på svenska tåg, begränsa rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden eller öppna dörren för europeisk beslutanderätt över svenska kollektiv- avtal, då görs det med antingen Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets eller bådas stöd.

Motståndet mot EU som global kraft för frihandel, marknadsreformer och säkerhet är vad som förenar Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och deras respektive politiska grupper i Europaparlamentet. Vänsterpartiet finner sin politiska hemvist i den socialistiska grupp som öppet hyllar Venezuelas diktatur och lika hängivet röstar emot alla frihandelsavtal som öppnar upp Europa för omvärlden. Det tongivande partiet i Sverigedemokraternas politiska grupp är polska Lag och Rättvisa som i regeringsställning målmedvetet underminerat det polska rättsväsendets oberoende.

Från två olika håll strålar Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna samman i motståndet mot marknadsreformer, öppenhet och gemensam säkerhet. Europaparlament antog nyligen två betydande marknadsöppnande reformer. Det handlar dels om nya regler för telekom-marknaden som bereder väg för mer konkurrens genom att bryta upp de monopolstrukturer som fortfarande präglar flera marknader, ökar valfriheten för konsumenterna samt säkrar nödvändig harmonisering för en tidig europeisk lansering av 5G.

Samtidigt antogs för första gången målen för EU:s energiunion. Det handlar om ett gemensamt svar på utmaningar varken Sverige eller något annat land kan hantera på egen hand: energisäkerhet och minskat beroende av rysk gas och fossila bränslen, investeringar i infrastruktur som möjliggör handel över gränserna, friare prisbildning liksom en långsiktig strategi för att uppfylla Parisavtalets klimatmål.

Ingen av dessa reformer hade kunnat genomföras om SD och V givits avgörande inflytande. Tvärtom hade Europas energimarknader och telekom-marknader fortsatt präglats av de gamla monopolens strukturer och därmed omöjliggjort för investeringar, öppen handel och en utveckling av europeisk innovations- och konkurrenskraft.

I stället för öppna marknader vill Vänsterpartiet se ett lagstadgat socialt protokoll i EU-samarbetet som på sikt kommer att ge unionen beslutanderätt över svensk arbetsmarknad och svenska kollektivavtal.

Sverigedemokraterna har i Europaparlamentet å sin sida visat ett påfallande ointresse för att bedriva politik av något slag, men har däremot utmärkt sig genom att gå Putins ärenden och genom ett slående ointresse för EU-samarbete med Georgien, Moldavien och Ukraina, europeiskt samarbete kring cybersäkerhet och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens breda linjer.

Nästa års Europaval handlar lika mycket nu som tidigare om huruvida Europa ska vara en kraft för frihandel och öppna marknader, en trovärdig utrikespolitisk aktör för demokrati och rättsstat i vårt närområde eller om vi ska gå i motsatt riktning mot den slutenhet och isolationism som förespråkas av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

EU:s mervärde ligger inte i att detaljreglera kollektivavtal och sociallagstiftning – hur de nationella arbetsmarknaderna organiseras är och ska vara upp till varje medlemsland – utan i samarbetet kring de stora frågor som är gemensamma. Dessa kräver gemensamma beslut, som säkerhetspolitik, miljö och klimat, infrastruktur och den inre marknaden.

I dessa frågor har varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet några svar. De driver med stöd av varandra en politik som för Sverige långt ifrån det europeiska samarbetet, isolerar våra möjligheter att påverka i de frågor som berör oss mest och därtill stödjer de krafter som söker underminera den europeiska gemenskapen och i förlängningen vår gemensamma säkerhet.