Hoppa till innehåll

Lägg ner Faktakollen och ägna det redaktionella arbetet åt att kolla fakta

Det mediala samarbetet kring projektet som kallas Faktakollen är på många sätt ett bakslag för medial trovärdighet och för den respekt som fria media ska ha. Tanken att någon institution i ett öppet demokratiskt samhälle ska kunna slå fast sanningen hör inte samman med pressfriheten och idéen om fria media som en garant för ett upplyst samhälle. Det är i diktaturer och andra despotiska samhällen som någon slår fast sanningen. Pressfriheten bygger på insikten att ingen har rätt att slå fast vad som är sanningen, men att alla har rätt att pröva den. Faktakollen bygger istället på den trumpistiska föreställningen att det finns en sanning som makten kan kräva att media håller sig till och att resten är fake. Faktakollen är som fenomen och egen struktur ett självmål för den fria pressen.

I ett fritt samhälle bidrar samtliga media till mångfalden och medborgarnas förmåga att bilda sig en uppfattning om vad som är rätt och fel. Ibland kan frågan om rätt och fel vara en fråga om uppfattning, eller utifrån vilket perspektiv man ser på saker och ting. Andra gånger kan det vara en definitionsfråga. Vatten kokar visserligen vid 100 grader men det beror å andra sidan på att man är på den höjd då detta sker. Frågan om Stefan Löfven är miljonär, som SVTs faktakoll har tagit upp efter en fråga från en skolelev, tillhör knappast vad som är relevant för den politiska debatten, utan är snarare ett resultat av någon slags agenda. Det faktum att Faktakollen inte kom fram till något, understryker meningslösheten i att Public Service undersöker om det är rätt eller fel att påstå att statsministern är miljonär.  Och i botten för en sådan frågeställning finns självfallet frågan vad vi egentligen menar med en miljonär. Ett begrepp som är väldigt gammalt och som fått nya innebörder efter årtionden av inflation. Fakta har inte alltid en enda sanning.

Själv fick jag min attack från SVTs faktakoll för att jag hävdade att Svenska Freds går Putins ärenden. Jag fördes i princip till åtal av en journalist som ogillade att man attackerade fredsrörelsen. Det är likväl min bestämda uppfattning att Svenska Freds genom sina kampanjer går Putins ärenden, liksom det är min bestämda uppfattning att även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet gör detta (läs min bloggpost om det här). Men SVT ville ha faktakoll på min uppfattning, genom att redovisa ett uttalande från Svenska Freds, ett uttalande som förmodligen både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna skulle ställa sig bakom.

Men de som vill splittra Europa lämnar oss sårbara för despotins krafter, liksom de som vill nedrusta demokratins försvar. Och exemplen på uttalanden från samtliga dessa aktörer understryker detta.

Och nu har SVT som ett bottenmärke, tagit sig för att faktakolla om Förintelsen har ägt rum. Det är ett bottenmärke att ta nazisters lögner och historieförnekelser som utgångspunkt för en seriös faktakoll, som om frågan kan ifrågasättas. Sex miljoner judar och tusentals överlevare, plus historiens så väldigt många vittnesmål och bevis gör det överflödigt att ta lögnerna som utgångspunkt för faktakoll, indikerande att frågan är osäker.

SVTs faktakoll hävdade i sin replik till mig att man ansåg sig ha kommit fram till att det var separatister som sköt ner MH17, som om detta var ett uttryck för god faktakoll. Det var istället ett sätt att acceptera Putins påståenden, för att komma ifrån det faktum att det var ryska luftvärnsförband med sina egna system som sköt ner planet, vilket också den internationella undersökningen visat. Begreppet ”separatister” är ett sätt att hävda att det är ett inbördeskrig som pågår i Ukraina och inte en ryssledd invasion med ryska befäl och soldater liksom inhyrda legoknektar. Det är stötande att någon hävdar sig kunna göra faktakoll utifrån sitt aktivistiska tyckande.

Lägg ner faktakollen och ägna normalt redaktionellt arbete åt den kontroll av fakta som alltid bör ske, kritisk granskning av eget arbete, andras rapportering och offentlig maktutövning. Tro inte ni sitter inne med sanningen. Fria media sitter däremot inne med friheten att publicera det man tror är bästa möjliga sanning, oavsett vad någon kontrollant säger. Lägg ner Faktakollen och kolla fakta istället.