Hoppa till innehåll

Theresa May måste få stöd, både vad gäller framtiden med EU och i konflikten med Putin

Theresa Mays besök i dag först i Danmark och sedan Sverige är ett uttryck för den oro som den brittiska regeringen har för framtiden. I och med Brexit har britterna tvingats möta de problem som det innebär att lämna ett samarbete som har utvecklat världens största gemensamma marknad, med gemensam lagstiftning inte bara för varor och tjänster i allmänhet utan också för finansmarknaden, telekommarknaden, transportmarknaden och energimarknaden. Skrönor och irritation över beslut man ogillar ställs nu mot de faktiska och verkliga konsekvenserna av att lämna EU i en tid då gemenskapen är viktigare än någonsin, även för Storbritannien.

Sverige har all anledning, tillsammans med bland annat Danmark, att verka för ett så nära samarbete i framtiden som möjligt.  Det gäller handels- och investeringsavtal, det gäller forskning, miljö, telekom och energi och inte minst terrorbekämpning och säkerhetspolitik.

Allt detta försvåras när det inte finns en gemensam plattform för att fatta beslut om hur och vart. Den plattformen är i framtiden de nuvarande 27, kanske med Serbien som medlem de närmaste 5 åren, och det är alltid i sig ett komplicerat beslutsfattande. Det innebär att Storbritannien måste leva med att det egna inflytandet blir en restprodukt beroende på hur stort förhandlingsutrymme de gemensamma EU-besluten har. De gemensamma reglerna måste i sin tur övervakas och kontrolleras av gemensamma institutioner. Det innebär att Storbritannien måste leva med att rättsutövning i de frågor som man vill ha ett djupare samarbete med inte kan utövas i bara Storbritannien. Så är det med varje internationellt avtal och så blir det med alla de avtal och samarbeten Storbritannien nu vill ha.

Det är inte EU som bråkar med Storbritannien utan konsekvensen av att Storbritannien lämnar en form av samarbete där man hade fullt inflytande till en annan form av samarbete där man i tron att man uppnår suveränitet får ett marginellt inflytande.

Sverige bör liksom Danmark göra sitt yttersta för att underlätta för samarbetet med britterna och dessutom nu forma en agenda i EU för frihandel, för öppenhet, marknadsreformer och säkerhet som vi tidigare kunnat samarbeta med britterna om inom EU. Theresa May besöker i dag några av de nya britterna i EU. Det är sorgligt att Storbritannien inte längre själva kan spela sin egen roll. Det framtida Europa kommer formas av andra än Theresa May och hennes efterträdare men hon och dem kommer att tvingas besöka sina vänner för att få bästa möjliga inflytande.

I gengäld bör hon få största möjliga stöd i konfrontationen med Putins Ryssland, som självfallet förnekar sin inblandning i kriminell hantering av nervgaser på brittiskt territorium. Det är en attack på Europa i sin helhet, oavsett EU.