Hoppa till innehåll

Varför vill inte regeringen ta ansvar för svensk säkerhetspolitik? – artikel i Kvällsposten 

  • av

Det råder säkerhetspolitiskt kaos under Stefan Löfven (S). Det stod klart i måndags när utrikesminister Margot Wallström (S) lät meddela att de ryska gasledningen Nord Stream 2 kommer att byggas med svensk hjälp. Det är ett slag mot Blekinges, Sveriges och Europas säkerhet. 

Till att börja med står beslutet i strid med det svenska försvarets intressen och säkerhet. Det menade försvarsminister Peter Hultqvist (S) så sent som i december när han sade att “uthyrningen av hamnar (till Nord Stream 2) skulle vara negativt för Sveriges försvarsintressen”. Det bedöms så pass allvarligt att regeringen kommer att vidta särskilda hemlighetstämplade åtgärder för att motverka det hot som avtalet med Karlshamn, som ligger nära F17 Kallinge och örlogsbasen i Karlskrona, innebär. 

Det som sker är ett direkt resultat av regeringens ovilja att redan förra hösten bära ansvar. Istället för att slå fast att det kommunala självstyret inte omfattar rätten att fatta beslut som inverkar på svensk utrikes- och säkerhetspolitik valda regeringen att lämpa över frågan om att hyra ut hamnar till ryska statsföretag på kommunal nivå. Men det kommunala självstyret omfattar inte rätten att fatta beslut som inverkar på svensk utrikes- och säkerhetspolitik, utan det är Sveriges regering som bär det ansvaret. Punkt.

Men det handlar inte bara om Sverige och Blekinge, utan om hela Europas säkerhetssituation. Den ryska energipolitiken är en medveten del i den ryska säkerhetspolitiska strategin. De söker monopolisera och dominera marknaden för fossilgas och därigenom skapa ett påtryckningsmedel gentemot de länder som är mest beroende av naturgas för sin energiförsörjning. Nord Stream 2 är ett led i denna politik. Det är inte av kommersiella skäl den byggs utan för att kunna gå runt länder som Ukraina och Polen och därmed öka utrymmet för att destabilisera Europa. 

Det här är inte något Sverige ska bidra till. Det innebär i sig ett hot mot våra grannländer, men också mot vår säkerhet. Sedan måndagens beslut har våra vänner runt om i Europa ställt frågan varför Sverige nu bidrar till konstruktionen av Nord Stream 2.

I en tid då Ryssland aggressivt utsträcker sina intressen, rustar och ställer krav på sin omvärld öppnar den svenska regeringen för ett projekt som den själv anser hota vår säkerhet. Den låter en svensk kommun få betalt av den ryska staten medan man själv får betala för höjda säkerhetsåtgärder och ökad risk. Det är ansvarslöst. En kommun ska inte mot pengar ges möjligheten att sälja svensk såväl som europeisk säkerhet. Det är ett uttryck för en betydande säkerhetspolitisk oförmåga.

Gunnar Hökmark 

Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet