Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: Ändringsförslag för att Sverige ska bli ledande centrum för rymdforskning i Europa

  • av

– Sverige bör genom EU satsa på att Esrange ska bli ett av Europas ledande centra för rymdförmåga, säger Gunnar Hökmark som lagt ett antal ändringsförslag till ett betänkande om Europas rymdförmågor avseende säkerhet och försvar, i Europaparlamentet

 

I svenska Esrange finns stor potential att öka kapaciteten för att skjuta upp fler mindre satelliter, raketer och höghöjdsballonger i flera olika syften. Sedan 1966 har man skjutit upp över 500 raketer och 550 stratosfäriska ballonger, främst i forskningssyfte, från Esrange.

 

– Den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens framtid kräver att EU satsar mer på rymdförmågor, både militärt och civilt. Genom Esrange kan Sverige bistå på flera sätt menar Gunnar Hökmark.

 

– Det krävs inte stora investeringar för att kunna utöka kapaciteten att skjuta upp mindre satelliter, raketer och ballonger från Esrange, i jämförelse vad som skulle krävas på andra platser. En stor del av infrastrukturen finns redan på plats. Dessa kan användas på flera sätt för att stärka den europeiska säkerheten, bland annat genom förbättrad kommunikation, navigering och effektivare gränsövervakning. Därför bör Sverige, ett land med en stark rymdforskningstradition, aktivt arbeta för att Esrange ska bli det ledande rymdcentrumet i Europa, säger Gunnar Hökmark.

 

Nedan finns ändringsförslagen i sin helhet till rapporten:

 

Draft Report on space capabilities for European defence and security

 

Amendment 1
Text proposed Amendment by Gunnar Hökmark
Recital C. whereas the Union needs to strengthen its resilience through cooperation and coordination with the North Atlantic Treaty Organisation, with the United Nations and with its neighbours and regional partners; Recital C. whereas the Union needs to strengthen its resilience through cooperation and coordination with the North Atlantic Treaty Organisation, especially the United States, as that country’s initiatives are often the driving factor behind that development, and also with the United Nations and with its neighbours and regional partners;

 

Amendment 2
Text proposed Amendment by Gunnar Hökmark
Recital Fa. New Recital Fa. Whereas space situational awareness plays a decisive role as a source of intelligence in military operations on land, at sea and in the air;

 

Amendment 3
Text proposed Amendment by Gunnar Hökmark
Paragraph 2a. New Paragraph 2a. Considers that space situational awareness in particular is going to continue to play a vital role in military and civilian affairs; further believes that capability development of space situational awareness is needed to ensure the security of EU borders and to enhance member state military and civilian intelligence capacity;

 

 

Amendment 4
Text proposed Amendment by Gunnar Hökmark
Paragraph 2b. New 2b. Believes that in order to enhance space situational awareness, capabilities to launch small satellites and rockets are needed; points out that existing European infrastructure to launch smaller satellites and rockets, such as Esrange, requires small investments in comparison to other projects worldwide in order to accommodate additional small-size enterprises;

 

Amendment 5
Text proposed Amendment by Gunnar Hökmark
Paragraph 19a. New

 

Paragraph 19a. Believes also that research and development within the field of space technology and services should be strengthened within a consistent EU policy framework;