Hoppa till innehåll

150 år av växande växande välstånd talar för näringsfrihet

Så firar näringsfriheten 150 år i Sverige idag. Skråväsendet avskaffades och den fria ekonomin öppnades upp för människors eget skapande.

 

Efter att näringsfriheten infördes kom Sverige att bli en av världens mest snabbväxande ekonomier. Ett av Europas fattigaste länder 1870 var 1930 Europas rikaste land, efter Tjeckoslovakien. I världen var Sverige och Japan världens två mest snabbväxande ekonomier mellan 1870 och 1970.

 

Därefter kom högskattepolitiken och en snabbt växande offentlig sektor som trängde undan förutsättningar för privata investeringar och som genom sina marginalskatter motverkade arbete och företagande. Det var inte minst genom internationaliseringen som Sverige kom att bli ett av världens rikaste länder. Det var genom fri handel som vårt välstånd växte fram.

 

Den snabba tillväxten som tog fart från 1870-talet kom att omvandla det svenska samhället från ett fattigt bondesamhälle, där en miljon svenskar emigrerade på grund av fattigdomen, till ett socialt rörligt samhälle där de svåra sjukdomarna kunde bekämpas, där människor kunde bryta upp från statarsamhälle, från förutbestämda roller som pigor och drängar (väldigt få levde i Sörgårdens idyller) med jordstampade golv, usel hygien och små möjligheter till egna livsval.

 

Näringsfriheten och den snabba ekonomiska omvandlingen kom att frigöra en mängd andra krafter i det svenska samhället. Under 1980-talet och 1990-talet ser vi några av svensk kulturs främsta namn bli världskända inom allt från musik, litteratur, konst och teater. Sträcker vi ut tiden fram till 1920-talet som var en del av denna omvandling finner vi också några av svensk film största regisörer och skådespelare. Tidningar och stadsteatrar etablerades liksom de många folkrörelser som i dag fortfarande formar vårt samhälle.

 

Skråväsendets avskaffande innebar att Sverige blev en fri och öppen ekonomi, samtidigt som de många skiftesreformerna innebar en gigantisk strukturreform av vår viktigaste basnäring jordbruket. Vi gick från kollektiva jordbruk till företagandets bönder med spannmålsöverskott och spannmålsexport som resultat.

 

Runt om i världen har vi sett samma mönster. Där fria ekonomier och fri handel har etablerats har också välstånd, kultur och samhällskitt vuxit sig starkare.

 

Sett i detta perspektiv är den rödgröna vänsterns tidsanda att förbjuda privat företagande, hindra mångfald och valfrihet och vilja motverka ekonomisk tillväxt ett dråpslag mot det som gör ett samhälle större och bättre. Stagnation är miljöns och människors värsta hot.

 

Nu ser vi en opposition som inte vill se hur Sveriges välstånd har vuxit fram utan som drömmer om att det är monopol, regleringar, statliga företag och offentlig sektor som skapar välfärd. De hade gärna i dag firat 140 årsdagen av upphävandet av näringsfriheten, 10 år efter att den infördes. Men så blev inte fallet utan Sverige blev ett rikt land och ett öppet samhälle.

 

Ett bra sätt att fira dagens 150 årsdag är att nu lägga grunden för den nya tidens reformer för nytt välstånd och ett växande samhälle i hela vårt öppna Europa. Det innebär ett nej till de krafter som ser näringsfrihet, företagande och mångfald som ett hot mot sin politiska makt över andra.