Hoppa till innehåll

15 % arbetslöshet i Sverige enligt McKinsey

[BILD2]Socialdemokratins kamp mot arbetslösheten utspelar sig framförallt på statistikdefinitionernas fält och mindre i den ekonomiska verkligheten. Det är därför vi har en dålig utveckling av nya jobb, bland de sämre i EU, samt ligger bland de sämsta att integrera utlandsfödda in till den svenska arbetsmarknaden.

Av en ren slump är den svenska arbetslöshetsstatistiken så utformad att den bara mäter dem som är registrerade som arbetslösa vid arbetsförmedling, inte dem som av andra skäl saknar jobb och som inte definieras som arbetslösa eftersom de istället studerar, är sjukskrivna eller förtidspensionerade på grund av arbetslöshet eller inte söker jobb för att de inte ser någon mening i det. Om man som i andra länder, och i den europeiska statistiken mätte även dem som är latent arbetslösa skulle statistiken ge socialdemokraterna betydligt sämre betyg än det dåliga betyg de har även med rensade statistiktabeller.

[BILD1]Nu senast är det McKinsey Global Institute som i en utredningsrapport om svensk ekonomi konstaterar att den svenska arbetslösheten egentligen är 15 %. Det är den nivån som socialdemokraterna är stolta över och det är den nivån som de menar inte bör föranleda någon debatt inför valet. Det är också den nivån som motiverar dem att inte göra något som sänker arbetslösheten mer än vad de redan har gjort. Socialdemokratin är sin egen största fiende men också ett problem för Sveriges framtid.