14 tips om Ryssland vill rädda relationen – artikel i Expressen

  • av

Det land och den regim som terroriserar sitt folk och sina grannar kan inte förvänta sig något annat än dåliga relationer, skriver Gunnar Hökmark (M).

I Sveriges Radios Lördagsintervju beklagade sig Rysslands ambassadör i Sverige Viktor Tatarintsev över de frostiga relationerna mellan våra två länder. Hans uppfattning är att relationerna mellan Sverige och Ryssland nu är de sämsta sedan 1980-talet. Men det land och den regim som terroriserar sitt folk och sina grannar kan inte förvänta sig något annat.

Kriget i Georgien. Den skoningslösa krigföringen i Tjetjenien. Kriget i Ukraina. Annekteringen av Krim. De skoningslösa bombningarna av civila mål i Syrien för att ge sitt stöd till al-Assad (en man som genom sin krigföring har tagit livet av mer än en halv miljon syrier). Cyberattacker och en intensifierad underrättelseverksamhet mot grannländer. Desinformation och propaganda för att destabilisera och tillåta att osanningar bli till sanningar. Nedskjutningen av MH17 och lögnerna om nedskjutningen. Hoten mot grannländerna. Energipolitiken som används för påverkan. Militära provokationer i luften, på vattnet och under ytan. Stora invasionsövningar tillsammans med en omfattande upprustning. Demokratins och rättsstatens förfall till förmån för den egna makten och rikedomen. Korruptionen och maktfullkomligheten.

Ett land som gör det till regel att hota andra, som visar på sin vilja att använda våld och som utmålar andra som hot och stänger ute både människor och organisationer från att verka i landet får försämrade relationer.

Bryter man mot internationella avtal och regler och invaderar ett annat land resulterar det också i sämre relationer. Ersätts demokratin och rättsstaten med maktfullkomlighet och korruption blir man till ett hot för andra, både egna medborgare och grannländer. Vill Ryssland förbättra relationerna med Sverige finns här några enkla förslag.

För det första, avbryt kriget i Ukraina. Lämna tillbaka Krim till demokratiskt styre som den del av Ukraina halvön är.

För det andra, stoppa stödet till al-Assad och stoppa deltagandet i al-Assads medvetna bombningar av sjukhus och civila mål.

För det tredje, ta tillbaka trupp från Georgien och återupprätta landets fullständiga suveränitet.

För det fjärde, upphör med upprustning och invasionsövningar som syftar till att vara ett hot mot andra.

För det femte, låt alla fall av öppen och offentlig korruption i Ryssland gå till oväldiga domstolar där de som har lurat det ryska folket på sitt välstånd kan dömas.

För det sjätte, återupprätta demokratin i Ryssland genom fria och rättvisa val och genom frihet för medierna att agera samt fullständig yttrandefrihet. Utan att polis häktar dem som är kritiska till Putin.

För det sjunde, avbryt NordStream projektet. Det syftar bara till att skapa ett ökat energipolitiskt beroende och stärka Rysslands säkerhetspolitiska syften mot andra länder.

För det åttonde, sluta öva anfall mot andra länder.

För det nionde, sluta hylla fascistiska och nationalistiska värden som syftar till att skapa motsättningar mellan folk och länder.

För det tionde, tillåt människor med kritiska uppfattningar eller andra uppfattningar än regimen att resa in till Ryssland och bidra till det civila samhällets utveckling.

För det elfte, sluta använda energipolitiken till att bygga upp monopol på Europas marknader.

För det tolfte, låt alla rättsliga institutioner vara Rysslands och inte Vladimir Putins.

För det trettonde, sluta använda statligt kontrollerade medierna till att sprida osanningar och propaganda till rysk befolkning liksom i andra länder i Europa.

För det fjortonde, lägg inte skulden för dåliga relationer på andra när det är regimen Putins egna och medvetna beslut som har förändrat Ryssland till ett hot.

Vill Ryssland ha bra relationer med andra krävs en god och demokratisk utveckling. Rättsstat, frihet och mångfald måste tillåtas bidra till en politisk process som gör Ryssland till en sund stat där medborgarna styr. Ett sådant land och ett sådant samhälle kommer att ha bra relationer med både Sverige och övriga Europa. Men det ansvaret vilar helt och fullt på den ryska regimens axlar.

Gunnar Hökmark

Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet