Om den fria rörligheten i EU

Veckan som gick kom att handla en hel del om den fria rörligheten i EU. I Europaparlamentet hade vi en debatt om den fria rörligheten där Socialistgruppens företrädare återkommande pekade på social dumping som en konsekvens av rörligheten. Med de krav på åtgärder som de vill införa, nämligen ett så kallat socialt protokoll som ska ge möjlighet att stoppa den fria rörligheten.

 

Det är lätt att debatten om den fria rörligheten handlar om dem som kommer till Sverige för att arbeta.

 

Men det är inte det enda perspektivet för svensk del. Lika viktigt är nämligen att den fria rörligheten ger tusentals svenskar möjligheten att söka jobb enkelt och lätt i hela Europeiska Unionen. Därför jobbar över 100 000 runt om på den inre marknaden, inklusive Norge som är en del av denna.

 

Det finns många som vill bekämpa den fria rörligheten. Först och främst har vi de främlingsfientliga. De är emot att människor från andra länder kommer hit just eftersom de är från andra länder och därför enligt deras mening inte hör hemma någon annanstans. Med samma logik ska svenskar inte arbeta utomlands.

 

Sedan har vi dem som av olika skäl är intresserad av att blåsa upp problemen med den fria rörligheten för att den vägen få genomslag för fler regleringar och fler hinder för den fria rörligheten. I en del fall eftersom de fortfarande tror på att det handlar om social turism eftersom de uppenbarligen ignorerar den kunskap om verkligheten som vi numera har i denna fråga. Det blev nämligen ingen social turism som Göran Persson och socialdemokraterna varnade för 2004.

 

Det blev heller ingen invasion av arméer av låglönebetalda löntagare som Marita Ulvskog varnade för inför 2009 års val. Hon hävdade till och med att det var människohandel som den fria rörligheten handlade om. Och som vi sett i olika studier, det blev inte heller så. 

 

Nu agerar socialdemokraterna och LO för ett socialt protokoll som ska stå över den inre rörligheten och därmed kunna hindra den. Det är ett regelsystem och en byråkrati som ska göra det svårare att söka jobb och som kommer att göra det svårare för människor för de nya medlemsländerna att få jobb i Sverige. I samband med Byggettans demonstrationer mot det lettiska företaget Laval i Waxholm skanderade man ”Go Home” som i en film från den amerikanska södern.

 

Inför valet 2009 valde socialdemokraternas toppkandidat Marita Ulvskog att manifestera sitt stöd för Byggettan genom att åka med dem till Waxholm för att förhandsrösta. Och nu vill LO riva upp Laval-lagstiftningen just för att man vill hindra och försvåra för andra att komma hit med avtal från sina länder. Det är inte svensk socialdemokratis vackraste stunder. Det finns ett annat parti som hurrar för hur socialdemokraterna utmålar den fria rörligheten.