Hoppa till innehåll

EU måste tala som en union när den ryska regeringen nu försöker blåsa upp motsättningar mellan ryska nationalistiska grupper och Estland. Estlands suveränitet är också den Europeiska unionens och den kräver att unionen står upp på de estniska myndigheternas sida inför hot om våld och politiska påtryckningar. Det får inte finnas minsta tvivel om att varje åtgärd mot Estland också riktar sig mot EU.

Det tyska ordförandeskapet och kommissionen bör tydligt markera för Ryssland att Estlands sak också är EU:s. Det säger moderaternas gruppledare i Europaparlamentet och vice ordföranden i EPP-ED Gunnar Hökmark med anledning av kravallerna i Tallinn och den ryska regeringens uttalanden.

Frågan om hur en symbol för den ryska ockupationen ska hanteras är en fråga för Estland och ingen annan. De som nu försöker att hävda att en symbol för sovjetmaktens diktatur är en symbol för Ryssland bortser från att den är lika mycket en symbol för den sovjetiska diktaturens förakt för ryska människoliv och ryska medborgares frihet. De gör det enbart för att odla en motsättning mellan ryssar och ester för att den vägen söka öka ryskt inflytande i Estland. Det är ett gemensamt europeiskt ansvar att den taktiken inte lyckas, sa Hökmark.