Hoppa till innehåll

Gigantisk upplåning ingen lösning på för stora skulder

Gårdagen kom att präglas av diskussioner med kommissionen kring hur vi sätter nya och modernare mål för den digitala agendan. Det är bland annat genom utvecklingen av den digitala ekonomin, och ett globalt ledarskap vad gäller kapacitet och utveckling,  som Europa kan få tillväxt och konkurrenskraft. Men dagen kretsade av uppenbara skäl framförallt samt kring den stabiliseringspolitik som är nödvändig för Europas återhämtning.

Socialisterna har inför dagens omröstning om regelsystemet för övervakning och uppföljning av medlemsstaternas ekonomiska reformpolitik föreslagit, och fått stöd i ekonomiska utskottet, en stor EU-fond som årligen under 10 år ska byggas upp med 1% av BNP. Det innebär en fördubbling av EU-budgeten på 140 miljarder euro men också en offentligt låneinstrument som skullle ge skulder på 1,4 billioner euro, eller om man så vill. Det skulle innebära den största skuldsättningen vi någonsin sett, motsvarande 10 % av EU: samlade ekonomi. Det är tyvärr ingen tillfällighet att de som främst stöder detta förslag är företrädare för de medlemsstater som redan har prövat upplåningen som ekonomisk medicin.

De som tror att man kan spendera Europa ut ur krisen verkar ha glömt att det är det som alltför många länder redan har gjort. Vi kommer att i dag rösta emot detta ansvarslösa förslag. Det är tillväxt genom reformer Europa behöver, inte ökad kris genom större skulder.