Hoppa till innehåll

”Monopolkramarna vinnare när telekompaketet fälldes” – debattartikel i SvD

svd_logo_140x644De som har störst anledning att glädjas åt att telekompaketet föll i gårdagens omröstning i Europaparlamentet är inte de som vill ha frihet på internet utan de som värnar de gamla monopolen och som vill ha utrymme för att införa nya regler för att avstänga användare.

Det skriver Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M).

För det första föll, tills vidare, regler som tvingar fram ökad konkurrens och mångfald inom telekombranschen i sin helhet. Ett förslag som jag drivit igenom om att säkra konkurrens ända fram till hushållen för att man lättare ska kunna välja, och välja bort, teleoperatörer får därför vänta, liksom regler som tvingar fram ökad konkurrens i nätet som sådant.

Eva Britt Svensson och Erik Josefsson hävdar att avreglering istället gynnar de stora företagen och inte de enskilda konsumenterna och användarna. Det är lika fel som att hävda att den avreglering vi har sett ske på telekommarknaden de senaste 20 åren, i strid med vänsterpartiets statsocialism, inte har gynnat konsumenter och användare. Tvärtom har priser sjunkit, kapacitet ökat och nya tjänster vuxit fram i en takt som ingen hade trott vara möjligt. Det är detta som gjort Internet till ett under och ett informationsfrihetens mirakel. Den enskilde har blivit stark där monopolen tidigare dominerade. Med telekompaketet hade den enskilde blivit ännu starkare från igår, samtidigt som vi fått en grund för en ny utveckling av tjänster och möjligheter till nytta för oss alla som användare.

Telekompaketet handlar om ökad konkurrens och konsumenters valfrihet, inte om innehåll, kontroll av surfare eller avstängning av användare. Detta understryks av att det inte finns något förslag om att stryka någon av texterna eller paragraferna i lagförslaget. För det finns inget av det som Svensson och Josefsson agiterar emot. Bara avreglering och tydliga konsumenträttigheter.

Däremot hade jag och andra fått igenom en artikel i portalparagrafen om att medborgarnas rättigheter och tillgång till internet endast kan inskränkas genom en rättslig process inom ramen för Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter. Det var ett direkt klarspråk gentemot de krafter som har velat lägga fram förslag i EU men också nationellt om godtycklig avstängning genom operatörers eller myndigheters beslut. Vi klargjorde också att den enskilde ska ha tillgång till en oberoende domstol i en sådan fråga. Genom Svensson och Josefson föll denna kompromiss som vi fått igenom med samtliga medlemsstaters regeringar. Det var i den delen mer Sarkozy än Internetanvändare som ska välkomna det. För Internets frihet hade det varit bra om detta kommit på plats nu.

Skälet till att det föll var att Svensson och Josefsson tillsammans med en majoritet röstade för ett förslag som innebär en utvidgning av EU:s kompetens och överstatlighet. De ville nämligen uttrycka samma sak som nu fanns i portalparagrafen men i en form som innebär att medlemsstaternas rättssystem skulle underordnas beslut i Europaparlamentet.

Det finns det enligt fördraget som fördelar makt mellan EU och medlemsstater ingen grund för. Straffrätt, kriminalrätt och rättsprocedurer är medlemsstaternas angelägenheter. Ändrar vi på det innebär det att Frankrike och andra länder i en majoritet skulle kunna styra över det svenska rättsväsendet. Det är en överstatlighet som jag inte vill ha. Den går stick i stäv med vänsterpartiets syn på EU, som de inte vill ha, inte vill vara med i och inte vill förse med ett nytt fördrag som inte kommer i närheten av den överstatlighet de nu förespråkar.

Så, alltså, i telekompaketet fanns och finns inget förslag om att surfare ska kontrolleras, ej heller om att de ska kunna avstängas, jag har i min grupp personligen agerat för att de förslag som enskilda ledamöter från Frankrike väckte drogs tillbaka, jag har lyckats få igenom i min partigrupp att vi skulle kräva en portalparagraf som klargjorde att användare inte ska få stängas av godtyckligt. Till detta kommer att vi hade uppnått enighet om en avreglering och öppenhet som skulle kunna ge den europeiska telekommarknaden ny dynamik och ny konkurrens. Det förkastar socialisterna Svensson och Josefsson med att det skulle gynna storföretagen.

Problemet med den hållningen är att det är storföretagen som skulle fått en ökad konkurrens och vi användare större frihet. Men om man inte anser att gamla monopol är det bästa sättet att möta framtiden och att EU inte ska bestämma över Sveriges rättssystem men att man ska klargöra att ingen ska få stängas av utan rättslig process förlorade man i onsdags en möjlighet att lägga grunden för en modernisering på den enskildes villkor. Det kommer jag fortsätta kämpa för, mot monopolkramare och dem som vill att EU ska ta makten över Sveriges rättssystem.

Gunnar Hökmark,

Europaparlamentariker (M)