Hoppa till innehåll

”Jobben och klimatet de viktigaste frågorna” – artikel i Göteborgs-Posten

defaultlogoMer forskning, mer innovation och nya jobb är en förutsättning för EU:s klimatpolitik, skriver Gunnar Hökmark, förstanamn på Moderaternas lista till EU-valet.
De viktigaste frågorna för Sverige och EU är jobben och klimatet. Skapar vi inte fler och nya jobb har vi inte de resurser som krävs för att satsa på forskning och investeringar i nya och gröna teknologier. Och hanterar vi inte den ekonomiska krisen kommer vi att förlora förmågan att värna vårt eget välstånd och till ett politiskt ledarskap i frågor som rör klimatpolitik och i värnet av mänskliga fri- och rättigheter.

Vi måste hantera den ekonomiska krisen – men, ska vi skapa nya jobb och ökad sysselsättning räcker det inte med en politik med sikte på att ta oss ur krisen. Det som krävs i Sverige och i Europa är också en politik som för oss in i något starkare och konkurrenskraftigare än vi hade före.

Det får vi genom mer företagande och investeringar, öppna marknader och en enveten kamp mot protektionism var den än visar sig. Förändringen och förnyelsen vi behöver kan vi driva fram genom mer och bättre forskning, som kan ge Europa en ledning i innovation, och enklare regler för småföretag – den inre marknaden måste göras lika öppen och tillgänglig för små företag som för stora.

Europeisk forskningspeng
Jag kommer därför att arbeta för en intensiv forskningspolitik som innehåller bland annat en europeisk forskningspeng som ökar rörligheten för Europas forskare.

Därigenom kan våra ledande forskningscentra få fler forskare och större resurser och därmed bli världsledande. Det kommer att etablera Europa som ett ledande kunskapssamhälle.

Jag vill arbeta för att göra Europa till världens bästa region för småföretagande genom en förnyelse av den inre marknaden anpassad efter de små företagens behov, genom kreditsystem som ger små företag bättre möjligheter till lån och genom en reformering av upphandlingsregler och formerna för momsbetalningar som gör det möjligt för små företag att snabbt och enkelt verka över hela Europa – lika enkelt som för stora företag.

Mer forskning, mer innovation och nya jobb är en förutsättning för EU:s klimatpolitik. En av de viktigaste uppgifterna för EU blir att få en global överenskommelse på plats på klimattoppmötet i Köpenhamn i december.

Sverige har varit drivkraften bakom EU:s klimatpolitik – vilket resulterat i att EU gör mest i världen och Sverige gör mest i EU. Jag medverkade aktivt till att parlamentet röstade för den klimatpolitik som nu leder till att Europa tar sitt ansvar i klimatpolitiken inför Köpenhamnsmötet.

Jobben och klimatet viktigast
Jobben och klimatet är de viktigaste frågorna och jag vill därför fortsätta att vara verksam i utskott som sysslar med ekonomi-, forsknings-, konkurrens-, industri- och miljöfrågor. Jag kommer att arbeta för en politik som för oss ur krisen och in i något bättre, in i ett ledande kunskapssamhälle som kan möta vår tids utmaningar gentemot miljö, klimat och säkerhet.

Men övergripande över detta, EU ska vara en politisk kraft i världen för att hävda mänskliga fri- och rättigheter, som kan agera fredsskapande där det behövs och som genom utvidgningspolitiken fortsätter att utvidga demokratins och frihetens räckvidd.

Gunnar Hökmark
EU-parlamentariker