Allmänt

Why didn’t the Greens support the name Magnitsky? – speech in plenary

Kategorier: Allmänt, Anförande, English

Gunnar Hökmark ifrågasatte att de Gröna ledamöterna i Europaparlamentet röstade emot att kalla Magnitskijlagstiftningen vid dess rätta namn. En sådan lag skulle innebära möjligheten att frysa sanktioner och visum för dem som begår grova människorättsbrott.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *