Trelleborg kan bli en viktig knutpunkt- Artikel Trelleborgs Allehanda

Publicerat av Staben den

Just nu sker i Europa en snabb utveckling av både ekonomi och handel.

Den snabbt växande handel som den inre marknaden i EU innebär ska för Skånes del ses mot det faktum att nu är det länderna i Central- och Östeuropa som växer allra snabbast.

De har årtionden av socialistisk ekonomi och stagnation att ta igen. De baltiska staterna tillhör de snabbast växande ekonomierna i EU.

Polen har under hela krisen varit en av de få ekonomierna med en stabil tillväxt. Tyskland, inklusive det som en gång var Östtyskland, är världens ledande exportekonomi och det land som tillsammans med Sverige har klarat den ekonomiska krisen allra bäst.

I Tyskland har den samlade sysselsättningen ökat med nästan 8 procent, vilket bara matchas av Sverige där jobben har ökat med 6 procent, det vill säga över en kvarts miljon fler löntagare på en arbetsmarknad av 4,7 miljoner.

Tillväxten, den ekonomiska och politiska integrationen bygger på handel och ökade transporter. Utan handel ingen tillväxt, utan transporter ingen handel. Sverige vore ett fattigt land utan handeln och länder som Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern liksom de baltiska länderna behöver ökad handel för att nå ett ökat välstånd för sina medborgare.

Det kräver utbyggda kommunikationer och en ökad transportförmåga som är miljövänlig.

För det första behöver vi binda samman Europas järnvägar i effektiva system som gör att de nationsgränser som på 1800-talet delade in järnvägarna i olika nationella monopol inte längre hindrar och försinkar snabba och miljövänliga transporter. Jag vill både öka konkurrensen och med det öka mängden transporter som går på spår och samtidigt se till att EU-budgeten prioriterar investeringar i infrastruktur. Vi behöver sammanhängande spårsystem och järnvägsoperatörer som opererar och transporterar oberoende av gamla tiders gränser.

För det andra behöver vi utveckla våra hamnar. Trelleborgs hamn är redan i dag en viktig hamn för svensk trafik ut på kontinenten och för europeisk trafik till Sverige. Den vikten kommer att öka med ökad handel och de ökade transporter som det ställer krav på. Det kräver en ökad effektivitet i våra hamnar, gärna konkurrens och mångfald av hamnkapacitet som gör Europas vattenvägar till attraktiva alternativ för långa transporter. Det är bra om skånsk hamnkapacitet leder trafiken från Sverige över hamnar och via sjövägarna.

Trelleborg kan bli en viktig knutpunkt för inte bara handel utan en allt mer växande logistik där hamnen är en del i den moderna infrastrukturen. Det kommer att ge så mycket mer av annat när det gäller tillväxt och företagande. Men det kräver att vi bejakar ett europeiskt samarbete för effektiva transporter och konkurrens som leder till förnyelse och bästa möjliga miljö. Sverige kan genom Trelleborg komma närmare med hela sitt moderna näringsliv till huvuddelen av det som är världens största marknad och viktigaste ekonomi.

Det är bra för jobben och för Sveriges välstånd så vi kan uppnå ytterligare en kvarts miljon fler jobb de kommande fem åren. Och det är viktigt för Trelleborg som ett centrum för ekonomisk utveckling.


1 kommentar

Fenpruss · 10 december 2015 kl. 19:15

Why does this have to be the ONLY reallbie source? Oh well, gj!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.