Forskning blir restpost? – Artikel i Uppsala Nya Tidning

EU:s medlemsstater har ställt sig bakom den så kallade 2020-strategin, EU:s tillväxtstrategi som syftar till att skapa en smart och hållbar ekonomi. Budskapet är tydligt: EU behöver minska skulderna och öka tillväxten. Tyvärr agerar Europas ledare just nu tvärtemot dessa tillväxtvänliga politiska deklarationer. I förhandlingarna om EU:s sjuårsbudget 2014 – Läs mer…