Slutreplik i SvD: Europaparlamentet är ingen domstol

EU-kommissionen har inlett en rättslig process mot Ungern av tre skäl. Dels har Ungern genomfört en lagstiftning som riskerar den ungerska centralbankens självständighet, dels hotar dataombudsmannens självständighet och integritet och dels riskerar det ungerska domstolsväsendets oberoende från politisk påverkan. Allt detta är allvarliga frågor som berör den gemensamma rättsliga grund Läs mer…

Till Budapest

Tidig trettondag på väg till Budapest för möte och diskussioner om lagstiftningen kring radiospektrum med det ungerska ordförandeskapets minister för bland annat telekomfrågor Nyitrai och kommissionens ansvarige för den digitala agendan Nellie Kroes. Det är inte i alla delar av Europa som man hedrar begreppet mellandagar och klämdagar.

(mer…)