Om Palmes tid och tragedin

Mordet på Olof Palme var en tragedi för familjen och för det svenska samhället. Det avslöjade för oss svenskar att ej heller vårt samhälle och vårt politiska styrelseskick var skyddat från våldet och brutaliteten. En del av socialdemokratins politiska kris i dag hänger säkerligen samman med att tragedin idylliserade den Läs mer…

En tragedi i vår tid

Minnesdagen över förintelsen högtidlighålls över hela Europa. Det är en minnesdag över en tid och ett skeende då den enskilde individen reducerats från människa till en del i ett kollektiv och då andra individer befriade sig från sitt ansvar genom att agera som ett kollektiv. När den enskilde försvinner i Läs mer…