Stabilitetspakten och Georgien

Under tisdagen blir det två av EU:stora utmaningar som står i förgrunden. På eftermiddagen röstar ekonomiska utskottet om stabilitetspaktens förnyelse. På de flesta punkter har vi lyckats få en skarpare pakt, med större automatik och ett större ansvar på kommissionen och tydligare regler för de offentliga finansernas balans. Bland annat Läs mer…

Konkurrenskraft

Reformerna av stabilitetspakten går i rätt riktning. Däremot har debatten om europeisk konkurrenskraft hamnat i en återvändsgränd i form av den så kallade konkurrenspakten. Den har nu urvattnats men bygger likväl på en felaktiv förutsättning. Konkurrenskraft uppnås nämligen inte genom en pakt eller genom politiska beslut att man ska bli Läs mer…

Sydsvenskan: ”Ny stabilitetspakt behövs i Europa”

”Ny stabilitetspakt behövs i Europa” Stödet till EU-länder i akut kris får inte leda till att länder med växande underskott slipper ta konsekvenserna av ansvarslös utgiftspolitik. Det skriver Gunnar Hökmark (M), vice ordförande i EU-parlamentets största partigrupp, EPP-gruppen. Utan reformer och budgetstabilitet kommer vi att få se en växande motsättning Läs mer…