Striden mellan det gamla och det nya

En dag som framförallt har handlat om möten kring telekom och europeisk spektrumpolitik. Diskussioner med det ungerska ordförandeskapet, olika europeiska operatörer och teknikföretag visar både på vilka möjligheter som finns men också hur många gamla strukturer som gärna hindar och vill behålla det gamla. Många medlemsstater vill behålla frekvenser till Läs mer…