Tag Archives: Spektrum

Pressmeddelande: 700 MHz-bandet auktionen klar, men Sverige leder inte längre den digitala utvecklingen

– Regeringens senareläggning med två år av 700 MHz-bandets tilldelning har kostat Sverige det europeiska digitala ledarskapet och försenat nödvändiga investeringar i 5G. I USA, Kina, Sydkorea och Japan går utvecklingen fort och Europa behöver få upp takten om vi … Continue reading

Posted in Artikel | Tagged , , , , , | Leave a comment

Enough with EU’s empty words on 5G

Enough with EU’s empty words on 5G, skriver Gunnar Hökmark i EU Observer. European telecom ministers agreed earlier this month on a joint roadmap for the development of 5G networks. Although the Council is eager to frame it as a detailed … Continue reading

Posted in Artikel | Tagged , , , , , | 1 Comment

Gunnar Hökmarks förslag till bättre telekomlagstiftning

Gunnar Hökmark har föreslagit en rad ändringar till förslaget om ny telekomlagstiftning som Europaparlamentets industriutskott arbetar med. I fokus står mer konkurrens, öppna och delade nät, behovet av nya investeringar och mer och koordinerad allokering av spektrum för att accelerera … Continue reading

Posted in Artikel | Tagged , , , , , | Leave a comment

Europa rustat för 5G: 700-bandet öppnat

Europaparlamentet godkände i dag med siffrorna 614-44 den överenskommelse som Gunnar Hökmark var med och förhandlade fram om 700-bandet, som innebär att EU ska öppna upp bandet för mobila mobila bredband 2020, med strikta krav på de länder som behöver … Continue reading

Posted in Artikel | Tagged , , , , , | Leave a comment

Hökmarks prioriteringar för 5G

5G kommer att förändra våra ekonomier i grunden. Nästa generations mobila nät kommer att kasta om förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och innovation. Digitala jättar som Japan, Sydkorea och USA ligger i framkant, och för att kunna konkurrera idag och i … Continue reading

Posted in Artikel | Tagged , , , , , | Leave a comment

Hökmark: Så skapar vi en gemensam telekommarknad

Gunnar Hökmark har idag presenterat sina ändringsförslag till telekompaketet som bl.a. betonar att: Skyhöga roamingkostnader kan enbart avskaffas genom ökad konkurrens och genom att alla operatörer får tillgång till näten på samma villkor.  Kommissionen ska senast 1 juli 2015 presentera … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , | 1 Comment

Ska EU vinna racet om 5G krävs reformer- Artikel i Computer Sweden

Det är bra att regeringen och operatörerna nu vidtar åtgärder för att säkerställa att hela Sverige kan få tillgång till 3G och 4G. Men för att Sverige och resten av EU inte ska förlora det globala racet om 4G, snart … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , , | Leave a comment

Bankkrislagstiftning, PTS Marknadsdag och Dubrovnik

Gunnar Hökmarks vecka inleds i Bryssel med intensifierade och fortsatta förhandlingar om utformningen av bankkrislagstiftningen tillsammans med de politiska grupperna i Europaparlamentet. På onsdag förmiddag medverkar Gunnar i Post- och telestyrelsens (PTS) marknadsdag på Folkets Hus i Stockholm, med bland … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , , | Leave a comment