Barbariets vi och dom – om Tännsjö

En sen kväll, nå, allting är relativt, hemkommen från Bryssel läser jag på webben Torbjörn Tännsjös artikel i Newsmill om att judar bör ta avstånd. I det här fallet för det han anser att judar har skuld för, nämligen bordningen av Ship to Gaza och de dödsfall som inträffade där. Han är inte ny på banan. Det har i alla tider funnits de som har ansett att judar just därför att de är judar ska ta avstånd och be om ursäkt. Den gamla katolska kyrkan ansåg att det var judar som mördade Jesus, förglömmande att Jesus var jude, och det var judar som var ansvariga för pesten och det var judar som var ansvariga för den stora depressionen och för Tysklands förfall.

(mer…)

Hatet mot israeler har inte med fred att göra

Någon vecka har gått sedan den israeliska bordningen av Ships to Gaza. Bilden av tragedin att människor förlorade livet kvarstår, liksom av det faktum att bordningen skedde på internationellt vatten samt att den möttes av mycket starkt och förberett våld. Det syfte som präglat Ships of Gaza framstår heller inte som annorlunda än vad det var, det vill säga skapa en politisk manifestation präglad av hat mot Israel snarare än humanistisk patos.

(mer…)

Rubrik

I debatten om bordningen av skeppen till Gaza försvinner alltför lätt den tragedi som det innebär att nio människor mist livet. Det faktum att det har hänt på internationellt vatten lägger ansvaret extra tungt på den israeliska regeringen.

Det kan inte ursäktas med att de som befann sig ombord på åtminstone en av båtarna gjorde mer än civilt motstånd. Ser man till de videobilder som nu finns på nätet ser man hur de israeliska soldaterna möttes med grovt motstånd vilket i den situationen drev fram ytterligare våld. Det förefaller uppenbart och säger något om expeditionens syfte och inriktning.

(mer…)

En tragedi för alla andra än hatets krafter

Dödsfallen på Ships to Gaza är en tragedi oavsett vilken uppfattning man i övrigt kan ha om fartygskonvojen och dess syften.

Det faller självfallet ett ansvar på dem som i vetskap om att kunna möta våld i någon form likväl har valt att försöka nå igenom israeliska avspärrningar i en del av världen som ständigt står på randen till att vara en krigszon. De har självfallet varit medvetna om att det fanns risker och att operationen kunde leda till våld i någon form. De hade också möjligheten att föra in de förnödenheter de har med sig via andra hamnar, som hade gett möjlighet till den kontroll som israeliska och egyptiska myndigheter bestämt för att förhindra införsel av vapen. De valde en annan väg.

(mer…)